Monday, 30 May 2016

Virgjëra Mari: Unë përjetova të njëjtën vuajtje

E Enjte, 8 Dhjetor 2011, në 21:10
Fëmija im, kur unë e linda Jezu Krishtin, Shpenguesin e gjithë njerëzimit, unë isha si çdo nënë. Dashuria ime për këtë fëmijë ishte kaq e madhe sa unë derdha lot prej gëzimit të madh kur për herë të parë e pashë Fytyrën e Tij të bukur. Por unë e dija se roli që kisha pranuar nuk do të ishte i lehtë, edhe pse unë nuk e kuptova, në atë kohë, se sa i vështirë do të ishte ky udhëtim.
Kur e vështroja Fytyrën e shtrenjtë të Fëmijës tim të dashur, asgjë nuk kishte rëndësi, vetëm dëshira ime për ta mbrojtur Atë në çdo kohë me çdo kusht.
Zemra ime ishte në bashkim me atë të Birit tim atëherë ashtu si është edhe sot. Po kjo Zemër vuajti në bashkim me Të përgjatë çdo momenti të jetës së Tij në Tokë.
Çdo gëzim që Ai ndjente, edhe unë mund ta ndjeja. E qeshura e Tij sillte një buzëqeshje në fytyrën time. Dhimbja e Tij më lëndonte mua thellë.
Tortura e Tij gjatë Kryqëzimit të Tij qe ndjerë në çdo kockë në trupin tim. Çdo gozhdë, që e shpoi Mishin e Tij, e shpoi edhe timin. Për çdo grusht dhe shkelmim që Ai merrte nga duart e persekutuesve të Tij, edhe unë e ndjeja gjithashtu. 
Unë përjetova të njëjtën vuajtje, edhe pse unë nuk isha e pranishme në pjesën më të madhe të torturave që u kryen mbi Të, të cilat u mbajtën të fshehura ndaj meje dhe dishepujve të Tij.
Sot unë vuaj me Birin tim, ashtu siç ndodhte atëherë, kur Ai përçmohet në botën sot dhe tallet në publik, në skenë dhe në media, sidomos nga ateistët, unë derdh lot hidhërimi.
Kur e shoh Birin tim të shtrenjtë duke lotuar për mëkatet që Ai dëshmon çdo ditë, edhe unë qaj me Të. Unë e shikoj, e ndjej dhe e dëshmoj vuajtjen e Tij të vazhdueshme për njerëzimin.
Jezu Krishti, Shpëtimtari i Njerëzimit, ka vuajtur për të gjithë ju, por ju do të gjithëve shumë.
Unë do të bëj gjithçka të mundem për ta përmbushur dëshirën e Tij më të shtrenjtë për të shpëtuar çdo shpirt të vetëm mbi Tokë nga kthetrat e të ligut.
Kur ky Mision të ketë përfunduar me sukses, atëherë dhe vetëm atëherë, unë mund të gëzoj në paqen përfundimtare kur fëmijët e mi të bashkohen si një në Parajsën e Re.
Lutu, fëmija im, që të gjithë ata që luten për shpëtimin e shpirtrave të mos e përjashtojnë asnjë shpirt.
Shkoni në paqe dhe vazhdojeni këtë Mision të rëndësisë më të madhe për Birin tim të dashur.
Unë do t’ju mbroj në çdo kohë.
Nëna juaj e dashur
Mbretëresha e Qiellit
(Ky Mesazh u mor pas Meshës dhe menjëherë pas një shfaqjeje private përballë statujës së saj, që zgjati 20 minuta, në të cilin Virgjëra Mari qëndroi solemne me vellon që i valëvitej).