Sunday, 15 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (10): Mbajtja e Flakës së Dashurisë Tënde

E Martë, 29 Nëntor 2011, në 15:35
Na ndihmo, Jezus i dashur, që të ngrihemi pa frikë në Emrin Tënd dhe ta mbajmë Flakën e Dashurisë Tënde nëpër të gjitha kombet.
Na dhuro ne, fëmijëve të Tu, forcën për t’i bërë ballë abuzimit që do të hasim mes të gjithë atyre që nuk janë besimtarë të vërtetë në Mëshirën Tënde.
Amen.