Monday, 9 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (8): Rrëfimi

E Martë, 22 Nëntor 2011, në 20:30
Unë, Jezusi, Mbreti dhe Shpëtimtari juaj, tani ju paraqes lutjen Time për Rrëfim.
Kjo lutje duhet të thuhet për të lypur mëshirë për faljen e mëkateve gjatë dhe pas Paralajmërimit.
Më i dashuri Jezus, unë kërkoj faljen Tënde për të gjitha mëkatet e mia dhe për lëndimin dhe dëmin që i kam shkaktuar të tjerëve.
Unë me përulësi lutem për Hiret për të shmangur që të fyej Ty përsëri dhe të ofroj pendesë sipas Vullnetit Tënd Më të Shenjtë.
Unë të lutem për faljen e çdo fyerje të ardhme që unë mund të kryej dhe që do të shkaktojë Ty dhimbje dhe vuajtje.
Më merr me Ty në Epokën e Re të Paqes, që unë të mund të bëhem pjesë e familjes Tënde përjetësisht.
Unë të dua Ty, Jezus. Unë kam nevojë për Ty. Unë të nderoj Ty dhe çdo gjë që Ti përfaqëson. Më ndihmo, Jezus, që unë të jem i denjë të hyj në Mbretërinë Tënde.
Amen.
Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti