Friday, 6 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (5): Lavdërim Hyjit Më të Lartit

E Hënë, 21 Nëntor 2011, në 19:00
Bija Ime, bota duhet ta ofrojë këtë Lutje të veçantë në lavdërim dhe falënderim ndaj Hyjit Atë për Mëshirën që Ai po i ofron mbarë botës.
O Ati i Përjetshëm, ne të ofrojmë Ty lutjet tona në falënderim të gëzueshëm për Dhuratën Tënde të çmuar të Mëshirës për të gjithë njerëzimin.
Ne gëzojmë dhe të ofrojmë Ty, Mbretit Më të Lavdishëm, lavdërimin dhe adhurimin tonë për Mëshirën Tënde të dashur dhe të butë.
Ti, Hyji Më i Larti, je Mbreti ynë dhe për këtë Dhuratë që Ti tani na e sjell, ne dergjemi para Këmbëve të Tua në shërbim të përulët. Të lutemi, Hyj, ki Mëshirë për të gjithë fëmijët e Tu.
Amen.
Jezusi juaj