Friday, 6 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (4): Bashkoji të gjitha Familjet

E Diel, 20 Nëntor 2011, në 18:00
Bija Ime, kjo Lutje është e rëndësishme sepse ajo do të ndihmojë për t’i mbajtur familjet bashkë që ato të mund të qëndrojnë si një në Mbretërinë Time të Re të Parajsës mbi Tokë.
Bashkoji të gjitha familjet, Jezus, gjatë Paralajmërimit, që të mund të marrin Shpëtimin e Përjetshëm.
Unë lutem që të gjitha familjet të qëndrojnë të bashkuara në unitet me Ty, Jezus, në mënyrë që të mund të trashëgojnë Parajsën Tënde të Re në Tokë.
Amen.
Shpëtimtari juaj i dashur
Shpenguesi i Njerëzimit, Jezu Krishti