Friday, 6 May 2016

Përgatitjet tani janë kryer

E Mërkurë, 16 Nëntor 2011, në 20:30
Bija Ime e dashur, dëgjo tani. Të lutem t’i sigurosh të gjithë fëmijët e Mi se besimi do të garantojë shpëtimin e tyre. Kjo është gjithçka që ka rëndësi tani.
Dashuria për Mua dhe për njëri tjetrin do të jetë udha juaj drejt Parajsës.
Nëse ju e doni njëri tjetrin ashtu si ju dua Unë, ajo duhet të jetë e pakushtëzuar. Ju duhet t’i pranoni të metat e njëri tjetrit. Falni, fëmijë. Lufta nuk buron nga Qielli. Ajo shkaktohet nga mashtruesi për të krijuar trazira.
Ngrihuni tani dhe lutuni, lutuni, lutuni për Mëshirën Time të madhe, ndërsa koha është pothuajse mbi ju.
Përgatitjet tani janë kryer.
Ju thjesht prisni tani.
I përgatisni shpirtrat tuaj dhe lutuni për njëri tjetrin. Thjesht prano Vullnetin Tim të Shenjtë, bija Ime.
Mos kërko shpjegime. Ndiqi udhëzimet e Mia dhe trego bindje në çdo kohë. Mos bjer në kurthe që ngrihen për të inkurajuar ty të rrëzohesh. Satani do që ti të rrëzohesh, në mënyrë që ai të mund të shkelë mbi ty, por Unë duhet përsëri të ta kujtoj që të qëndrosh e heshtur. Vuaje çdo indinjatë me sy të ulur përtokë në përulësi të plotë.
Më imito Mua, bijë, në gjithçka që ti bën. Kur ti ta bësh këtë Satani nuk mund të ketë sukses me ty.
Shkoi tani dhe prit, sepse Unë Jam duke ardhur së shpejti.
Jezusi juaj i dashur
Shpëtimtari dhe Shpenguesi i gjithë Njerëzimit
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/11/16/preparations-are-now-complete/