Sunday, 15 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (9): Ofrimi i Vuajtjes si një Dhuratë

E Hënë, 28 Nëntor 2011, në 20:30
O Zemra Më e Shenjtë e Jezusit, më mëso të pranoj fyerjet në Emrin Tënd të Shenjtë kur unë e shpall Fjalën Tënde me falënderim të përulur.
Më mëso të kuptoj se si poshtërimi, dhimbja dhe vuajtja më sjellin më pranë Zemrës Tënde të Shenjtë.
Më lejo t’i pranoj të tilla sprova me dashuri dhe bujari në shpirt, që të mund t’i paraqes ato si dhuratat aq të shtrenjta për Ty, për të shpëtuar shpirtrat.
Amen.