Monday, 25 February 2013

Jesusi: “Ata do të thonë se ai ishte fajtor për një krim për të cilin ai është plotësisht i pafajshëm”


E Martë, 19 Shkurt 2013, ora 14:30

Bija Ime e dashur, të lutem informoji dishepujt e Mi se Mbretërimi Im është afër.

Ata nuk duhet të shqetësohen, sepse, edhe pse Kurora e Gjëmbave ka rënë mbi Famulltarin Tim, të zgjedhur nga Unë, Jesu Krishti, për të drejtuar Kishën Time të Shenjtë Katolike dhe Apostolike, është hequr ligësisht – Unë tani vij, më në fund, për t'ju sjellë paqe. 

Viti tjetër do të jetë tepër i ashpër dhe shumë i hidhur për ju, dishepujt e Mi të dashur, dhe Papën Tim të Vërtetë të fundit. Ai, kundër të cilit u komplotua me djallëzi dhe qëllimisht, po trajtohet ashtu si Unë, Jesu Krishti, u rraha dhe u godita. Tani ata do të përpiqen ta vrasin atë, ashtu si më vranë Mua. Ata do të thonë se ai ishte fajtor për një krim për të cilin ai është plotësisht i pafajshëm.

Unë, Shpëtimtari juaj i dashur do t'ju shpëtoj të gjithëve ju nga ligësia, që do të mendohet nga shumë se ka ardhur nga Unë, nga Dora e Komandës Sime.

Unë e udhëzoj Kishën Time ashtu si më parë, por vetëm përmes Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Çelësat e Rromës janë nën komandën e Atit Tim të dashur. Unë, Jesu Krishti, jam gati për të ardhur përsëri me Ardhjen Time të Dytë dhe Unë dëshiroj ta bëj të ditur se ju, dishepujt e mi, do të vuani ashtu si vuajtën dishepujt e mi gjatë kohës Sime në tokë. Ju, të dashurit e Mi, jeni me Mua, të kyçur brënda Zemrës Sime të Shenjtë, që të mund të bashkoheni me Mua në vuajtje. Unë derdh lotë për Papën Tim të dashur të pafajshëm, Papa i fundit në tokë, Benedikti XVI, të zgjedhur nga Unë për të drejtuar Kishën Time gjatë ditëve të fundit. 

Do të duhet kurajo e madhe, për ata shpirtra që janë të gatshëm të vuajnë, të cilët do të vazhdojnë të deklarojnë Fjalën Time të Shenjtë, pasi ata do të mbushen me dyshime të tmerrshme. Ata e dinë, në zemrat e tyre, se Jam Unë që ju flas atyre tani dhe prapë ata do të sulmohen nga dyshimet, që do të shkaktohen nga ata që do të refuzojnë të pranojnë Mesazhet e Mia për njerëzimin dhe që, gjithashtu, akoma do të jenë të përkushtuar ndaj Meje.

Unë tani ju jap këtë Fushatë Lutje të shkurtër të Veçantë. Ajo është një Lutje Mbrekullie për të bërë të mundur që të gjithë ata që e thonë atë, të ndjejnë Praninë Time në shpirtrat e tyre. Ajo gjithashtu do t'i ndihmoj ata të shohin të Vërtetën, të cilën Unë ju premtoj atyre, dhe që gjithmonë do t'ju jepet atyre gjatë ditëve të fundit.

Fushata e Lutjes (101) Lutja e Mbrekullisë për të ndjerë Praninë e Jesusit

 “O i Dashur Ati I Gjithpushtetshëm, Krijues i gjithçkaje që është dhe që do të jetë, ndihmona të gjithëve ne që mund ta njohim Praninë e Birit Tënd të dashur në Kishë sot, të bëhemi shumë të fortë.

Më ndihmo të kapërcej frikën, vetminë dhe refuzimin që e vuaj prej të dashurve të mi, kur unë ndjek Birin Tënd, Jesu Krishtin, Shpëtimtarin tim.

Të lutem mbroji të dashurit e mi të mos bien në kurth duke besuar gënjeshtrat, të cilat janë sajuar nga Satani për të shkatërruar, përçarë dhe shkaktuar trazira mes të gjithë fëmijve të Zotit.

Të lutem ndihmoji të gjithë ata që e ndjekin paturpësinë në Kishën Tënde të shpëtojnë nga flakët e përjetshme të Ferrit. Amin.”

Bija Ime e dashur, ti tani më njeh Mua. Ajo që ti do të shikosh tani, brënda guaskës që dikur ishte Kisha Ime në tokë, do të shkakoj neveri. Ti do të qash e do të qash deri sa të mos ndjesh asgjë. Dhe pastaj kur të më thërresësh Mua dhe thuaj:

“Jesus, më shpëto nga gënjeshtrat e Satanit, që të mund të dalloj të Vërtetën e Kishës Tënde të mbetur.” Unë do të qetësoj ty me këtë. Unë do të mbush ty me Shpirtin e Shenjtë. Unë do të mbush ty me lotët e trishtimit dhe pastaj Unë do t'i zëvendësoj këto lotë me Forcën Time. Pastaj ti nuk do t'ja dish, sepse Unë do të marr dhe do të udhëzoj ty në çdo hap të udhës.

Ti do të frymëzohesh kur do të jesh duke u vënë në lojë. Ti do jesh e mbushur me Shpirtin Tim të Dashurisë kur ata do të tallen me ty, që beson në Doktrinën Time të Shenjtë. Pastaj ti do ta humbasësh gjithë frikën dhe kjo do të zëvendësohet me një ndjenjë kaq të fuqishme të Dashurisë Sime për ty, sa vetëm atëherë, ti do të ndjesh lehtësim të plotë dhe paqe.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: