Sunday, 3 February 2013

Jesusi: “Profecitë e përmbajtura në Librin e Zbulesës, njihen vetëm pjesërisht”


E Dielë, 27 Janar 2013, ora 20:30

Bija Ime e dashur, Unë Jam i detyruar t'i informoj ndjekësit e Mi, se ju do të ndëshkoheni nga disa shërbëtorët e Mi të shenjtë. Së shpejti do të udhëzoheni nga disa prej tyre, që të largoheni nga kjo Punë.

Ju do të trajtoheni ashtu si u trajtuan dishepujt e Mi nga priftërinjë në kohën e tyre. Ata, gjithashtu, u udhëzuan të largohen nga Unë dhe shumë prej tyre nuk u lejuan të hynin në tempujt për t'i bërë nderime Zotit, Atit Tim të Përjetshëm.

Shumë keqkuptime të Premtimeve të Mia ndaj njerëzimit do të përdoret si një mjet për të inkurajuar të tjerët të më refuzojnë Mua, kur Unë komunikoj Fjalën Time të Shenjtë në mbarë botën në këtë kohë.

Ju, dishepujt e Mi, do të akuzoheni për herezi dhe do t'ju thonë se nuk po ndiqni Doktrinën e Shenjtë.

Gabime të tmerrshme do të bëhen nga shërbëtorët e Mi të shenjtë kur të ndjekin drejtimin e gabuar në udhën drejt Mbretërisë Sime. Ata do ta bëjnë këtë përmes paditurisë, sepse shumë prej tyre besojnë se tashmë i njohin profecitë që Unë akoma Kam për t'i treguar botës, para Ardhjes Sime të Dytë.

Oh sa shumë të ngatërruar do të jenë kur të udhëzohen të bëjnë gjënë e gabuar duke i refuzuar paralajmërimet e Mia që po ju jepen të gjithëve për shpëtimin e shpirtrave. Profecitë e përmbajtura në Librin e Zbulesës janë vetëm pjesërisht të njohura.

Asnjë shërbëtor i shenjtë në Kishën Time nuk e kuptojnë Librin e Zbulesës akoma. Ata do të informohen dhe këtë Unë do ta bëj pjesë pjesë. Është vetëm për nohurinë tuaj kur Unë e vendos se koha është gati.

Ju lutem hapini zemrat tuaja tek e Vërteta. Të jeni të kujdesshëm kur të gjykoni Fjalën e Zotit që i jepet profetëve të Tij të zgjedhur. Gjykojini ata me ashpërsi dhe po ashtu do të gjykoheni edhe ju. Refuzojini ata me egërsi, po ashtu edhe ju do të refuzoheni nga Dora Ime e Drejtësisë. Pranojini ata me dashuri dhe Unë do t'ju mbështjell në Krahët e Mi të Shenjtë.

Asgjë nga ato që Unë ju jap tani nuk bien në kontradiktë me Librin e Atit Tim, sepse kjo nuk është e mundur. Unë vij tani për të konkluduar Mësimet e krijuara nga Unë gjatë kohës Sime në tokë. Kur Puna Ime të ketë mbaruar, Besëlidhja Ime do të jetë përmbushur përfundimisht. Pastaj Unë do të sjell Dhuratën Më të Lavdishme të Jetës së Përjetshme.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: