Tuesday, 5 February 2013

Jesusi: “Rritja e urrejtjes, vrasjes dhe mungesës së bamirësisë është intensive dhe mëkati e ka infektuar tokën si një flakë e tërbuar”


E Martë, 29 Janar 2013, ora 04:15

Bija Ime e dashur, zemërimi i Satanit po derdhet mbi tokë, ndërsa Shpirti I Shenjtë e shton Praninë e Tij Hyjnore brënda shumë njerëzve, përmes këtij dhe Misioneve të tjera, të autorizuar nga Unë.

Rritja e urrejtjes, vrasjes dhe mungesës së bamirësisë është intensive dhe mëkati e ka infektuar tokën si një flakë e tërbuar.

Koha për pregatitjen për Ditën e Madhe të Kthimit Tim duhet të filloj tani me kujdes. Kur ju, ndjekësit e Mi të dashur i përgjigjeni Thirrjes Sime, Unë do të shtoj besimin tuaj dhe ju do të shtoheni ngado.

Ky Mision ka arritur kulmin me të gjitha udhëzimet e dhëna njerëzimit përmes Atit Tim, tek të gjithë ata që erdhën para jush. A nuk e kuptoni se profetët, që nga fillimi, kur e përshkruan Ditën e Zotit, se kjo i referohej Kohës Sime, kohë në të cilën Unë do të përmbush marrëveshjen finale?

Plani Im është të vij dhe t'ju dhuroj juve jetën e përjetshme që Unë premtova, kur ju çlirova nga zinxhirët e mëkatit, me anë të Vdekjes Sime në Kryq. Ata që janë të dyshimtë ndaj Meje, ta dinë se Unë kurrë nuk do t'i mashtroj ata në një Mision të tillë si ky. Unë nuk do t'ju kërkoja të më ndihmonit Mua për të shpëtuar shpirtrat, të luftoni të ligun, apo t'ju inkurajoj të luteni, nëse nuk do të isha Unë, Jesusi juaj, Ai Që ju thërret tani.

Të vegjëlit e Mi, ju po jetoni në një shkretëtirë, jo të krijuar nga ju. Unë Jam I vetmi shpëtimi juaj. Nëse nuk më ndiqni Mua tani, ju do ta humbisni kohën kot duke u endur, të humbur dhe të çorientuar. Besimi juaj mund të mbahet i fortë vetëm përmes Sakramenteve të Shenjta. Ruajeni besimin tuaj dhe më ndiqni Mua. Kjo është ajo që ju kërkoj. Pastaj lutuni për shpëtimin e shpirtrave.

Unë kurrë nuk do t'ju dënoj ju për mospranimin e këtyre Mesazheve të Mia të Shenjta. Por Unë kurrë nuk do t'ju fal nëse blasfemoni kundër Fjalës së Zotit, e dhënë ju nga Fuqia e Shpirtit të Shenjtë. Nëse ju nuk besoni në Mesazhet e Mia, atëherë largohuni dhe vazhdoni me përkushtimin tuaj tek Unë.

Dishepujt e Mi të dashur, ju do të lëvizni shpejt për të krijuar një ushtri të madhe dhe një mbrojtje të fortë kundër armiqve të Zotit. Ndërsa kjo rritet e fortë, ju lutem të inkurajoni sa më shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë të jetë e mundur për t'ju ndihmuar. Është e rëndësishme sa pavarësisht se sa shumë rezistencë do të ndeshni, ata akoma duhet të ofrojnë Meshën ditore dhe Sakramentin e Kungimit të Shenjtë tek ata që kanë nevojë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: