Tuesday, 19 February 2013

Jesusi: “Shumë besojnë se Ferri është, thjesht, një Vënd nga Folklori”


E Hënë, 11 Shkurt 2013, ora 12:30

Bija Ime e dashur, dëshira e Zemrës Sime është të shpëtoj ata shpirtra, që kryejnë mëkat të tmerrshëm, prej torturës së Ferrit.

Për çdo mëkat mortor të kryer, dhimbja e zjarrit do ta copëtoj shpirtin sikur të ishte i bërë prej mishi. Britmat e dhimbjes dhe terrorit, nga shpirtra të tillë, kur të hidhen në thellësitë e Ferrit, e copëtojnë Zemrën Time të Shenjtë.

Zemra Ime është thyer dhe dhimbja e tmerrshme që Unë ndjej është për shkak të këtyre shpirtrave të shkretë. Shumë njerëz të gjallë sot në tokë,  në këtë kohë, janë në rrezik të tmerrshëm. Kjo, për arsye se shumë besojnë se mëkati mortor është thjesht një gabim i vogël dhe si rezultat, e justifikojnë atë. Dhe, pastaj, ata vazhdojnë në udhën e vetë-shkatërrimit. Nëse nuk e shikojnë se çfarë gabimesh të rënda po kryejnë, ata do të vuajnë mallkimin, ku do të digjen në agoni, përjetësisht.

Fare pak njerëz besojnë në egzistencën e Ferrit. Shumë besojnë se Ferri është, thjesht, një vënd nga Folklori. Sa shumë nuk besojnë se Zoti do ta lejonte një vënd të tillë të egzistonte, dhe se të gjitha mëkatet, pavarësisht se sa të liga janë, do të falen. Unë ja vë fajin gabimeve të bëra nga ata shërbëtorë të shenjtë, të cilët, nëpër dekada, u dorëzuan ndaj presioneve të një bote jofetare. Ky mashtrim ka çuar në humbjen e biljona e biljona shpirtrave. Dhe, ndërsa është tepër vonë për këta shpirtra, ka akoma kohë për ata që janë shënuar me njollën e mëkatit mortor, sot, të shpëtojnë.

Ju duhet të luteni që këta njerëz të mund të mbrohen nga joshja djallëzore e Satanit, që gëzon për të ardhmen e fatit të tyre. Drita Ime mund dhe do të bier mbi ata vetëm kur t'i hapin sytë ndaj të vërtetës së mëkatit. Edhe pse ata më torturojnë Mua me ligësinë e tyre, nuk ka as edhe një mes tyre që nuk ndjehet i shqetësuar, apo i dëshpëruar për shkak të mëkateve të tyre. Kur shumë e dinë shkakun e një shqetësimi të tillë, ata nuk do të bëjnë asgjë për të, ndërsa vazhdojnë të shpërfillin dhe t'i justifkojnë mëkatet e tyre. Disa e bëjnë këtë sepse janë të rrethuar nga errësira e gënjeshtrave, që janë të futura në kulturën  tyre. Gënjeshtra të tilla reklamojnë pranimin e mëkatit.

Më ndihmoni Mua t'i shpëtoj ata me këtë Litani/Lutje

Lutja Litani e 'Jesusit për Njerëzimin' (5) Për Shpëtimin e Atyre në Mëkat Mortor

 “Jesus, shpëtoi të gjithë mëkatarët nga flakët e Ferrit.
Fali shpirtrat e nxirë.
Ndihmoi ata të shohin Ty.
Nxirri ata nga errësira.
Hapi sytë e tyre.
Hapi zemrat e tyre.
Tregoju atyre të Vërtetën.
Shpëtoi ata.
Ndihmoi ata të dëgjojnë.
Pastroi ata nga krenaria, joshja dhe zilia.
Mbroji ata nga i ligu.
Dëgjoi lutjet e tyre për ndihmë.
Kapi duart e tyre.
Tërhiqi ata drejt Teje.
Shpëtoi ata nga mashtrimi i Satanit. Amin.”

I ndihmoni ata, ndjekësit e Mi, duke më kërkuar Mua, çdo ditë, t'i fal ata, për fyerjet e tmerrshme që kanë hedhur mbi Mua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: