Wednesday, 27 February 2013

Jesusi: “Ky Ndriçim i Madh i Ndërgjegjes do të ndodhi pasi Famulltari Im i Shenjtë është larguar nga Rroma”


E Mërkurë, 20 Shkurt 2013, 19:30

Bija Ime e dashur, kur mund të duket e padrejtë që fëmijët e Zotit duhet të vuajnë nën sundimin e profetit të rremë dhe antikrishtit, dije këtë. Të gjithë shpirtrat në botë duhet të durojnë dhimbjen e refuzimit dhe të vuajtjes, që Unë I durova, në një farë mase, me qëllim që të pastrohesha.

Unë, përmes Mëshirës Time të Madhe, do të bëj të sigurtë që ky pastrim të ndodhi së shpejti. Pastaj, ndjekësit e Mi do të shtohen në numër, gati për Ardhjen Time të Dytë. Ati Im do t'i vëzhgoj të gjitha sprovat, që do të ndjehen nga të gjithë fëmijët e Tij, me butësinë e madhe të Zemrës. Ai do të ndërhyj kur veprimet e liga të persekutimit, të shkaktuara mbi Kristjanët, ta tejkalojnë masën e lejuar dhe Ai do t'i shkatërroj njerëz të tillë djallëzorë.

Ju duhet të prisni tani Veprën e Mëshirës Sime Hyjnore, sepse ajo do të nxjerri të mirët nga të liqtë. Ky Ndriçim i madh i Ndërgjegjes do të ndodhi pasi Famulltari Im i Shenjtë është larguar nga Rroma.

Pregatituni për shpëtimin e shpirtrave tuaj. Atyre shpirtrave kokëfortë mes jush do t'ju jepet një kohë shumë e shkurtër për t'u ulur në gjunjë, me përulësi, për të kërkuar Mëshirën Time. Dhe pastaj trumpetat do të nxirren, dhe profecitë, që çojnë drejt fundit do të zbulohen, ashtu si është treguar.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: