Thursday, 28 February 2013

Jesusi: “Ju po jetoni në kohën kur shumë nga fëmijët e Zotit janë bërë paganë”


E Premte, 22 Shkurt 2013, ora 23:00

Bija Ime e dashur, ju po jetoni në kohën kur shumë nga fëmijët e Zotit janë bërë paganë. Madje edhe ata që kanë lindur si Çifutë dhe Kristjanë tani janë drejtuar drejt llojeve të ndryshme idhujsh, ashtu si është treguar më parë.

Sa fyem Unë kur shikoj respektin, që fëmijët e Zotit mbajnë në zemrat e tyre për vetë-kënaqje dhe një besim në zotat e rremë, të cilët egzistojnë vetëm në mëndjen e tyre.

Vërshimi i spiritualizmit i epokës së re dhe një pasion për të gjitha gjërat, që kanë lidhje me qetësimin e mëndjes, çojnë në një gjë. Këta njerëz janë në errësirë, sepse ata refuzojnë të më njohin Mua, Jesu Krishtin. Duke e bllokuar Dritën e Zotit, ata, qëllimisht, e lënë veten të hapur ndaj errësirës së djallit. Satani dhe djajtë e tij i gjëmojnë shpirtra të tillë dhe shkaktojnë, brënda tyre, një boshllëk tepër të tmerrshëm, I cili pavarësisht se çfarë trajtimi spiritual të epokës së re ata kërkojnë, ata kurrë nuk do të gjejnë ngushëllim, sepse kjo nuk është banesa në të cilën ata lindën.

Paganizmi, i cili ka mbërthyer njerëzimin në këtë kohë, është në kulmin e vet që nga koha që Unë, Jesu Krishti, linda në tokë. Edhe pse botës i është dhënë e Vërteta e Egzistencës së Zotit, dhe Unë, përmes vdekjes Sime në Kryq, i shpëtova ata nga mallkimi, ata prapë kthejnë shpinën.

Egoizmi, adhurimi dhe një dashuri për gjërat ekstreme të botës, janë mallkimi i njerëzimit dhe kjo vjen nga një ndjenjë dëshpëruese e shqetësimit, turbullimit dhe boshllëkut. Idhujtaria – një dashuri për njerëzit e famshëm, zotat e rremë dhe vendosja e objekteve pagane – sjellin një re të zezë mbi të gjithë ata që janë të pasionuar rreth kënaqësive të tilla. Kristjanët pësojnë përbuzje nga duart e këtyre njerëzve, por përmes vuajtjeve dhe lutjeve të tyre, ata mund të ndihmojnë në shpëtimin e njerëzimit nga flakët e Ferrit.

Kur ju flirtoni me idhuj të tillë të rremë, ju luani me djajtë nga Ferri, të dërguar për t'u tërhequr ju në humnerë përjetësisht. Kurrë mos besoni se praktika të tilla pagane janë të padëmshme, sepse ato nuk janë. Kur ju e kaloni kohën dhe mëndjen tuaj në argëtime të tilla, ju e mbyllni veten ndaj Zotit dhe jetës së përjetshme.

Zgjohuni ndaj të Vërtetës. Unë Jam e Vërteta. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër drejt lumturisë, vetëm përmes Meje, Jesu Krishtit, Biri i Njeriut. Unë vij tani për të zbuluar të Vërtetën, që të mund t'ju shpëtoj përsëri dhe t'ju sjell jetën e përjetshme duke ju ndihmuar të shpëtoni shpirtrat tuaj.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: