Thursday, 21 February 2013

Jesusi: “Masonët kanë infiltruar Kishën Time, në tokë, dhe së shpejti përçarja, e thënë më parë, do të krijojë ndarje dhe trazira mes shërbëtorëve të Mi besnik”


E Mërkurë, 13 Shkurt 2013, ora 11:20

Bija Ime e dashur, ka një shqetësim në Qiell tani, në këtë kohë, kur Kurora e Gjëmbave bie për ta shtypur Trupin Tim, Kishën Katolike, në tokë.

Kjo profeci e dhënë ju, në shumë detaje, gjatë 2 viteve të fundit, do të ndodhi. Tani, kur Zbulimet e Mia të tjera të kuptohen së shpejti, vetëm pak nga shërbëtorët e Mi të shenjtë do të jenë në gjëndje t'i shpërfillin Thirrjet e Mia ndaj rracës njerëzore, në këtë orë mëkatare në kohën tuaj.

Ata, grupi djallëzor, kanë filluar fushatën e tyre për të pastruar tokën nga e Vërteta e Mësimeve të Mia. Famulltari Im I Shenjtë është detyruar në këtë vepër dhe do të vuaj shumë si rezultat i saj. Masonikët kanë infiltruar Kishën Time në tokë dhe së shpejti përçarja, e thënë më parë, do të krijoj ndarje dhe trazira mes shërbëtorëve të Mi të besnik.

Shumë nuk e kanë idenë për mashtrimin që po ju tregohet. As edhe nuk e dinë se themelet e Kishës Sime, Kishës Katolike, janë bërë shkrumb e hi. Në vënd të saj, do të ngrihet një gjë e neveritshme dhe Unë do të ndërhyj dhe dërgoj shenja me qëllim që të paralajmëroj çdo shpirt për rëndësinë e lutjes, që ata të mund ta njohin të Vërtetën nga trillimi.

Nuk është rënia e Kishës Katolike, ajo që do të bëhet evidente së shpejti për ndarjen e botës. Por do të jetë pjesmarrja e tyre në krijimin e një Kishe për një Botë të Re, një fe për një botë, ajo që do të fusi paganizmin dhe idhujtarinë.

Profeti i rremë është pregatitur mirë dhe koha e tij po vjen. Në bashkpunim me antikrishtin, ata do ta ulin botën në gjunjë. Nuk do të jetë Zoti që ata do t'i bëjnë nderime, por do të jetë bisha.

Unë i bëj thirrje të gjithë dishepujve të Mi, ndjekësve të Mi Krisjtanë ngado, të mbeten të qetë. Lutuni për paqe dhe më lejoni Mua, Jesusin tuaj, t'ju drejtoj në këtë kohë.

Unë i bëj thirrje të gjithë kardinalëve të Mi, peshkopëve të Mi dhe shërbëtorëve të Mi të shenjtë, për të bashkuar turmën e tyre dhe të mbeteni besnik ndaj Mësimeve të Mia. Kushtojini vëmëndje asaj që ju kërkohet të predikoni, sepse ajo do të ndryshoj. Leximet tuaja do të përpunohen dhe do të shkruhen për një botë jobesimtare dhe ato nuk do të kenë asnjë substancë.

Në një përpjekje për t'u dukur se po e modernizojnë Kishën Katolike, kjo është ajo që ata do t'ju paraqesin – promovimin e kongregacioneve për të përfshirë të gjithë – të gjitha fetë të mbështjella në një, e ashtu quajtur Kisha Kristjane e Unifikuar. Të gjitha shënjat e jashtme mund të duken njësoj në fillim, por kjo është ajo që ju duhet të shikoni. Gradualisht ju nuk do ta njihni më Shkrimin Tim të Shenjtë, pasi fjalë të reja, shprehje dhe formate të reja për prezantimin e Sakramenteve do të vendosen para jush.

Do të ketë një panik mes atyre priftërinjve konservator të vërtetë besnik që do të alarmohen për formatin e ri modern që Kisha do të mbështesi, kur ata do të ri-nisin një tip të ri të Kishës alternative moderne. 

Do të jetë përmes rrjetit masonik, i cili është futur në çdo cep të Kishës Katolike, qeverive dhe medias, që kjo gjë e neverithshme do t'ju paraqitet si një rinovim i madh.

Ky është fillimi i fundit. Prania Ime do të hiqet pa u vënë re për t'u zëvendësuar me ceremoninë e re të Meshave.

E gjithë madhështia dhe ceremonia do të maskojnë një tabernakle të zbrazët, sepse Prania Ime Hyjnore nuk do të lejohet më nga Ati Im.

Ju duhet të qëndroni të bashkuar dhe, nëse jeni Katolik, dhe të vazhdoni të merrni pjesë në Meshat ditore dhe Kungimin e Shenjtë. Për të gjithë Kristjanët, ju duhet ta dini se, edhe ju gjithashtu, do të josheni në Fenë e Botës së Re, të komplomentuar nga kombet që janë të bashkuar me tradhëtarët e Kishës Sime Katolike. Ata dëshirojnë të krijojnë një fasadë jofetare dhe humanitare – një fasadë që, pa u ndjerë, do të maskoj ligësinë që ajo do të përkrahi.

Beteja ka filluar, por ju, ndjekësit e Mi të dashur, jeni më të fortë se sa mendoni. Unë Jam gjithmonë këtu. Unë ju kam pregatitur mirë. Ju duhet të thoni këtë Fushatë Lutje, për të mbijetuar.

Fushata e Lutjes (100) Për mbijetesën e Krishtërimit

 “O Jesus i dashur, ne të lutemi Ty për aftësitë për t'i mbijetuar sprovave me të cilat ne tani përballemi, kur Papa i Vërtetë i fundit e mbaron Misionin e tij për Ty.

Na ndihmo t'i rezistojmë abuzimit të tmerrshëm që do të na duhet të ndeshemi tani për shkak të rënies së Kishës, që dikur e njihnim.

Kurrë mos na lejo të devijojmë nga e Vërteta e Fjalës Tënde Hyjnore.

Na ndihmo të mbetemi të heshtur, kur sulmet janë hedhur mbi supet tona për të na nxitur të kthejmë shpinën Ty dhe Sakramenteve që i dhurove botës.

Mbuloje Ushtrinë Tënde me Dashurinë e fuqishme që ne kemi nevojë, si një mburojë, për të na mbrojtur kundër profetit të rremë dhe antikrishtit.

Ndihmoje Kishën Tënde në tokë të përhapet dhe të shumfishohet, që ata të mund të qëndrojnë tek e Vërteta dhe të ndihmoj të udhëheqësh vëllezrit dhe motrat tona në Udhën e të Vërtetës për t'u pregatitur mjaftueshëm për Ardhjen Tënde të Dytë. Amin.”

Mos u trëmbni, ndjekësit e Mi. Gjithçka është në Duart e Mia të Shenjta. Kini durim. Mos i justifikoni asnjë nga veprimet tuaja, në Emrin Tim, sepse kur e bëni këtë, ju mbroni Fjalën Time, kur ajo që ju duhet të bëni është të shpallni Fjalën Time.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: