Thursday, 21 February 2013

Virgjëra Mari: “Arroganca dhe Krenaria e Njerëzimit janë fyese ndaj Pranisë së Zotit”


E Mërkurë, 13 Shkurt 2013, ora 20:10

Manteli im i Shenjtë i mbulon të gjithë ata që më thërresin mua, Nënën tuaj Qiellore, gjatë këtyre kohëve të Ndëshkimit. Ndërsa Zemërimi i Atit tim të Përjetshëm shtohet, ju bijtë e mi, duhet të luteni fortë për të zbutur vuajtjet, që do të vërshojnë si një përmbytje mbi tokën.

Ju duhet të përqëndroheni tek ajo që Biri im ju thotë dhe të qëndroni të bashkuar në lutje, që mëkati të mund të falet. Reja e vetë-kënaqësive, e cila varet mbi pjesën perëndimore të botës, që e ka refuzuar Birin tim, po bëhet më e dëndur çdo ditë.

Arroganca dhe krenaria e njerëzimit janë fyese ndaj Pranisë së Zotit. Shpirtrat e tyre të zbrasur janë si enë boshe, dhe ata janë të mbushur me pasuri të pavlerë, që janë krijuar nga dora e njeriut. Ata nuk kanë aspak vënd në zemrat e tyre lakmitare për Dashurinë e Vërtetë, Dashurinë e Zotit. Pa Dashurinë e Zotit, ata nuk janë në gjëndje të duan dikë tjetër, përveç se veten e tyre. Kjo do të thotë se njerëzimi vuan më shumë se sa duhet, sepse dashuria nuk ndahet mes tyre.

Nëse ju kujdeseni vetëm për veten tuaj, ju nuk mund të jepni ngushëllim, apo të lehtësoni vuajtjen e atyre që varen nga të tjerët.

Zgjohuni, fëmijë. Vetëm duke i hapur zemrat tuaja ndaj të Vërtetës, ju do të jeni në gjëndje të fitoni Mëshirën e Birit tim të dashur.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: