Saturday, 23 February 2013

Jesusi: “Martesa nuk është e pranueshme para Altarit Tim nëse është mes dy njerëzve me të njëjtin seks”


E Premte, 15 Shkurt 2013, ora 22:10

Bija Ime e dashur, ky Mision duhet të eci përpara, tani, për të sjellë dhe përfshirë ata që nuk besojnë në Mësimet e Mia dhe ata që e konsiderojnë veten të jenë Kristjanë, por që më pranojnë Mua në mënyra të vogla.

Kjo mospërfillje është shqetësuese. Interpretimi i tyre mbi Mësimet e Mia, të cilat janë manipuluar për t'ju përshtatur jetës së tyre jofetare, është forma më e keqe e tradhëtisë ndaj Meje, Jesusit të tyre.

Të rinjtë, mosha e mesme dhe të moshuarit, të gjithë të ashtu-quajturit ndjekës të Krishtërimit, më fyejnë Mua me versionin e tyre të vakët, që ata besojnë se është e pranueshme nga Zoti. Ata kanë krijuar një doktrinë të re, të bërë nga vetë ata, që t'i përshtatet jetës së tyre. Pastaj, ata besojnë se akoma mund të vazhdojnë ta kënaqin Zotin dhe se doktrina e tyre është e pranueshme prej Tij.

Dijeni se vetëm e Vërteta është e pranueshme ndaj Zotit. Përpjekjet për ta kënaqur Atë do të bien në vesh të shurdhët. Zoti kurrë nuk do t'i pranoj gënjeshtrat. Asgjë, pavarësisht se sa mirë është zbukuruar dhe e shprehur në një gjuhë të bukur, e cila përkrah koncepte te reja në Fenë Kristjane, dhe pranimi dhe toleranca e mëkatit, nuk do të pranohen në Sytë e Zotit që sheh gjithçka. Ai kurrë nuk do t'i pranoj ligjet e reja, të cilat i nënvlerësojnë Sakramentet, të dhëna nga Unë, Jesu Krishti, Shpëtimtari I Botës.

Unë ju shpëtova për t'ju ndihmuar të çliroheni nga mbërthimi që Satani mban mbi zemrat e njerëzve. Unë dhashë Jetën Time, me vullnet të lirë, për t'ju shpëtuar dhe çliruar nga zinxhirët, me të cilat ishit lidhur, nga Satani dhe zjarret e Ferrit. Kjo do të thotë se Ferri nuk ka më fuqi mbi ju, pasi ju është dhënë liria për të zgjedhur jetën në Mbretërinë Time, apo vdekjen në humnerën e Ferrit.

Por, çfarë bën njeriu në botën e sotme për të më shpërblyer Mua për këtë Dhuratë të jashtëzakonshme? Ata përpiqen ta justifikojnë mëkatin në Sytë e Mi. Ata paraqesin mëkate fyese para Meje dhe më luten Mua të pranoj gënjeshtra dhe të pavërteta. Më keq akoma, ata duan të ndryshojnë Sakramentet e Mia të Shenjta në mënyra të ndryshme për t'ju përshtatur nevojave të tyre dhe pastaj i paraqesin ato para Meje me një paturpësi. Martesa nuk është e pranueshme para Altarit Tim nëse është mes dy njerëzve me të njëjtin seks. Prapë, ata e bëjnë këtë dhe më fyejnë Mua. Ata më luten Mua ta fal mëkatin, duke justifikuar fyerjet kundër Urdhërimeve të Atit Tim. Ata përpiqen ta bindin vetveten se kjo është e pranueshme, para Zotit, kur kjo gjë kurrë nuk mund të jetë.

Të gjitha Ligjet e Zotit janë krijuar në Qiell. Mëkati është një mëkat, në Sytë e Zotit, dhe kurrë nuk mund të justifikohet nga interpretimi njerëzor.

Është mëndja e dobët e atyre përfaqësuesve Kristjanë moderë, të cilët përpiqen, në çdo hap, të ndryshojnë dhe manipulojnë Mësimet e Krishtërimit, të cilat po e dëmtojnë Kishën Time. Kjo shkakton ngatërresa të tmerrshme.

Ata tallen me Zotin dhe vdekjen Time në Kryq.

Në këtë mënyrë Krishterët rikthehen tek paganizmi dhe ky ndërrim mund të jetë i shpejtë. Zotat e rremë, tempujt e rremë, fetë e rreme, të gjitha kanë një gjë të përbashkët. Ndjekësit e tyre nderojnë një zot, që është krijuar nga duart e njeriut. Fe të tilla janë fyese ndaj Zotit dhe në një kishë, tempujt masonikë, ata nuk i bëjnë aspak nderime Zotit, por bishës.

Ky është çmimi i lirisë, i dhënë botës, me anë të vdekjes Sime në kryq. Prandaj dhe bota duhet të pranojë të Vërtetën dhe jo të bier preh e mashtrimit, që do të mbillet, mes jush, nga bisha ndërsa koha kalon.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: