Saturday, 16 February 2013

Jesusi: “Kurrë mos harro se ti je shkrimtarja. Unë Jam Autori”


E Shtunë, 9 Shkurt 2013, ora 15:50

Bija Ime e dashur, ndërsa Mesazhet e Mia shpërndahen shpejt, në këtë kohë ti je viktimë e sulmeve të ashpra nga Satani dhe ushtria e tij e djajve. Ata kërcejnë rreth teje ngado, me qëllim që të shpërqëndrojnë ty, të lëndojnë dhe të torturojnë ty – të gjitha me një qëllim. Ajo është që të ndaloj këtë Punë.

Unë e them këtë për të paralajmëruar ty se, sa më shumë të dëgjohet Fjala Ime e Shenjtë dhe sa më i etur bëhet njeriu për të fituar Hiret e Mia, aq më shumë mizori do të bier mbi ty për ta mbartur. Gjithsecili i përfshirë në këtë Mision tani do të ndjejë efektet e sulmeve të tilla. Kështu ju do ta kuptoni se ato vijnë nga i ligu.

Ju do të torturoheni me tundime për të pakësuar sasinë e kohës që ju më jepni Mua, përmes lutjeve tuaja. Ju do të ndërpriteni, çdo sekondë, ndërsa provoni të përfundoni detyrat që ju kërkohen për të kryer Vullnetin Tim të Shenjtë.

Duke u sfiduar, në çdo rast nga të tjerët, që përpiqen të bllokojnë botimin e Librave të Mi, ju do të shqetësoheni dhe do të jeni të paaftë të hidhni një hap përpara. Pastaj, si një goditje e fuqishme në stomak – një shenjë e vërtetë e sulmit Satanik – ti do të zhgënjehesh nga të gjithë ata që krijojnë lidhje të rëndësishme në këtë punë. Dhe, pikërisht atëherë kur ti mendon se ky Mision është i pamundur, Unë do të hap një derë, pastaj një tjetër, dhe Unë do të vazhdoj t'i ngre të gjitha pengesat, deri sa Dëshirat e Mia të jenë përmbushur.

Kjo është një pikë kthimi në Planin Tim Hyjnore të Shpëtimit. Që nga kjo ditë, Fjala Ime do të dëgjohet më fortë, dhe fare pak do të jenë në gjëndje ta shpërfillin atë. Pastaj të gjitha kombet, në të gjitha gjuhët, do ta provojnë të Vërtetën. Disa do ta përtypin Fjalën e Zotit. Të tjerët do ta pështyjnë dhe pastaj do të jenë ata që do të mbyten në të – kaq të rënda
janë bërë zemrat e tyre.

Sa herë që ti e ndjen se ky Mision është bërë i pamundur për t'u përmbushur, dije se nuk do të jetë prej dorës tënde që Fjala Ime të dëgjohet në të gjitha kombet, por është prej Dorës Sime, Zërit Tim dhe Forcës Sime, me anë të Shpirtit të Shenjtë, që drejtohet ky Mision.

Kurrë mos harro se ti je shkrimtarja. Unë Jam Autori. Fuqia Ime vërshon nëpër ty. Vuajtja Ime e godet mëndjen dhe trupin tënd. Kur ti ndjen dhimbje, është Dhimbja Ime që ti ndjen. Kur ti sulmohesh nga pengesat e vëna para teje nga Satani, jam Unë, Jesu Krishti, që ai mundon. Ti je thjesht mjeti. Kurrë mos e harro këtë dhe të jesh e kënaqur që ti je bekuar me një Dhuratë të tillë.  

Tani, ti duhet të jesh mjaft në gjëndje të më dorëzosh Mua këto probleme dhe të vazhdosh të bësh atë që kërkohet nga ty, bija Ime. Plani Im është për të shpëtuar çdo shpirt të gjallë në botë sot dhe Satani do të ndërrmari një luftë të tmerrshme për të më ndaluar Mua. Gjithkush që punon me Mua, do të jetë një shënjestër dhe vetëm dashuria juaj për Mua dhe besimi tek Unë do t'ju mbaj në këto kohë trazirash.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: