Friday, 22 February 2013

Jesusi: “Kjo është beteja finale. Famulltari Im ka rënë. Kisha Ime do të bier, por së shpejti ajo do të ngrihet përsëri”


E Enjte, 14 Shkurt 2013, ora 18:00

Bija Ime e dashur, beteja midis Mbretërisë së Atit Tim dhe sferës së Satanit përfundimisht ka hyrë në fazën e vet finale. 

Sa i mashtron i ligu fëmijët e Atit Tim, përfshi edhe ata që e ndjekin të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Asgjë nuk është ashtu si duket. Fuqia e Masonëve është rritur dhe ata kanë mbushur, jo vetëm botën politike, por edhe Shtëpinë e Zotit, Trupin Tim në tokë.

Kisha Katolike është e përbuzur, më shumë se çdo Kishë tjetër në tokë, që shpall Fjalën Time të Shenjtë. Kjo është sepse ajo ka qënë e udhëhequr nga Unë dhe i është përmbajtur udhëzimeve të Mia, e dhëna njerëzimit, që kur Unë deklarova që Apostulli Im Piter të vendoste Kishën Time në tokë.

Kisha Ime në tokë ka qënë fokusi i të ligut, i cili, përmes shekujve, e ka përçarë Kishën Time dhe i ka goditur ata që i praktikojnë Sakramentet e Mia Më Të Shenjta.

As edhe njëherë ai, i ligu, nuk hoqi dorë nga plani i tij për të persekutuar Kishën Time. Dinak, mashtrues, arrogant, mburracak dhe i mbushur me vetëbesim, ai, mashtruesi, beson se fuqia e tij është e gjithpushtetshme. Ai gjithmonë vë në shënjestër ata që ju është dhënë përgjegjësia për të drejtuar fëmijët e Zotit drejt jetës së përjetshme.

Kisha Ime Katolike, për disa kohë, ka vuajtur tmerrësisht, nga dora e Satanit. As edhe njëherë, ata nuk janë lënë të qetë të kryejnë detyrën e tyre të shenjtë ndaj meje. Prandaj për të siguruar se ai, i ligu, mund të shkaktonte madje më shumë dëme, ai infiltroi ata shërbëtorët e mi të shenjtë duke dërguar shërbëtorët e tij të futen mes tyre. Prandaj dhe atëherë poshtërsia e të ligut u fut në Kishën Time.

Kur mëkati u krye nga ata që ishin caktuar të ushqenin shpirtrat, isha Unë, Jesu Krishti, Ai që u akuzua dhe që u vu në bankën e të akuzuarve.

Mashtrimi më i madh nga të gjitha ishte kur i ligu e bindi njeriun se isha Unë, Jesusi, Kreu I Kishës në tokë, Ai që e tradhëtoi njerëzimin. Njerëzimi lindi me mëkat. Njeriu do të mëkatoj, deri në kohën e Ardhjes Sime të Dytë. Të më hidhni poshtë Mua, si Shpëtimtari I Botës, për shkak të mëkateve të njeriut, përfshi ata që kishin përgjegjësi për shpirtrat që u çuan në udhë të gabuar, do të jetë shkatërrimi juaj.

Në vënd të së Vërtetës, ju do të lejoni gënjeshtrat e bishës ta korruptojnë zemrën tuaj. Ju tani jeni nën kontrollin e të ligut në Kishën Time dhe shumë do të bien preh e gënjeshtrave, që tani do t’ju paraqiten si e Vërteta.

E Vërteta e Mësimeve të Mia shpejt do të dekalrohet si e papërshtatshme dhe e pavërtetë. Zemërimi i Atit Tim ndaj këtij infektimi në Kishën Time, në tokë, së shpejti do të ndjehet mes shërbëtorëve të tij, në Kishën Time në Rromë. Kjo është beteja finale. Famulltari Im ka rënë. Kisha Ime do të bier, por së shpejti ajo do të ngrihet përsëri.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: