Monday, 11 February 2013

Jesusi: “Njeriu duhet të përpiqet, gjatë gjithë kohës, të jetë si Unë”


E Hënë, 4 Shkurt 2013, ora 22:45

Bija Ime e dashur, ndërsa fatkeqësitë shtohen në mbarë tokën, në një nivel të thjeshtë, njeriu duhet të përpiqet gjatë gjithë kohës të jetë si Unë.

Në jetën tuaj të përditshme, është e rëndësishme t'i trajtoni të tjerët ashtu si ju kam mësuar Unë, gjatë Kohës Sime në tokë. Ju gjithmonë duhet të mendoni në fillim, para se të kryeni ndonjë veprim, që do të ndikoj mbi një person tjetër në mënyra të cilat mund të shkaktojnë konflikte. Kur t’ju kërkohet ndihmë, jepeni atë, Nëse dikush krijon një debat me ty, kur ju e dini se do të lëndoj të tjerët, ju duhet ta ndaloni atë. Mënyra se si do të komunikoni me të tjerët do të ketë një efekt të drejtpërdrejtë mbi qetësinë e mëndjes suaj. Trajtoni të tjerët padrejtësisht, flisni keq për ata apo përpiquni t'i mashtroni dhe ju do të jeni duke i bërë këto ndaj vetes suaj. Sepse Unë do t'ju Gjykoj ju, ashtu si ju i trajtoni të tjerët. Çdo gjë e mirë brënda zemrës suaj mund të ushqehet për t'ju bërë të mundur të bëheni një enë, dhe kështu ju mund t'i trajtoni të tjerët ashtu si Unë do t'i trajtoja ata. Sepse çdo veprim që ju ndërrmerrni për të më kënaqur Mua, i jep Lavdi të madhe Zotit.

Gjithmonë kërkoni të Vërtetën në jetën tuaj të përditshme, sepse do t'ju ndihmoj në luftën kundër të ligut, me të cilin do të ndesheni gjatë çdo faze të këtij udhëtimi me Mua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: