Monday, 4 February 2013

Jesusi: “Së shpejti, ata do të krijojnë një ligj, që do ta bëj të paligjshëm kuptimin e blasfemisë”


E Hënë, 28 Janar 2013, ora 21:15

Bija Ime e dashur, tregoju dishepujve të Mi që kurrë nuk duhet të heqin dorë nga përkushtimi i tyre ndaj Fjalës Sime të Shenjtë.

Rritja e ateizmit do të thotë që përmëndja e thjeshtë e Zotit, apo e ligjeve të drejtuara prej Tij, shkaktojnë zemërim. Është bërë, sikur të ishte një blasfemi po të përmendet roli i Zotit në jetën tuaj.

Së shpëjti, ata do të krijojnë një ligj, i cili do ta nxjerr të paligjshëm kuptimin e blasfemisë, me qëllim që të zhdukin çdo besnikëri që egziston publikisht ndaj Zotit.

Ju, ndjekësit e Mi të shkretë, do ta keni të vështirë të ngrini zërat tuaj në Emrin Tim. Ata do t'ju fyejnë dhe do të deklarojnë gjëra të tmerrshme për Mua, dhe prapë ju do të jeni të paaftë të më mbroni Mua.

Ato vënde Kristjane, popujt e të cilëve më nderojnë Mua, nuk do të lejohen të deklarojnë besimin e tyre Kristjan për shkak të krijimit të këtyre ligjeve, të cilat do të kundërshtojnë hapur Mësimet e Mia.

Sa shumë nuk duan të më njohin Mua. Ju që doni të më njihni, do të persekutoheni. Me këtë, Unë dua të them se sa herë që ju përpiqeni të luteni tek Unë, momenti juaj intim do të ndërpritet. Sa herë që ju përpiqeni të merrni Sakramentet, ato do të bëhen të vështira për t'u marrë.

Pastaj kur të ngrini Grupet e Lutjes, do t'ju thonë të ndaloni. Çdo grup, jo vetëm që do të hasi kundërshtim në disa vënde, por edhe mashtrues do të përpqien të futen për të shkatërruar frytet që do të krijohen si rezultat i tyre. Kurrë më parë nuk do të dëshmoni një kundërshtim të tillë në përkushtimin tuaj ndaj Meje, ndaj Grupeve të Mia të Fushatës së Lutjes, apo Mesazheve të Mia.

Shumë priftërinj apo klerikë po përgjigjen me shpejtësi ndaj Thirrjes Sime, sepse ata më njohin Mua dhe e njohin Zërin Tim. Prandaj, shumë do të vazhdojnë të thirren, ndërsa kërkesa Ime për të pregatitur shpirtrat tek ata që ju është besuar kjo detyrë, do të përgjigjen.

Por, ndërsa numri i tyre rritet, të tjerët mes tyre do të ngrihen të zemëruar dhe të pakënaqur. Ata do të vuajnë prej dashurisë që kanë për Mua. Armiqtë e tyre do të konsistojnë në njerëz që më duan Mua, por që janë kequdhëzuar nga të tjerët, tek të cilët ata besojnë. Të tjerët do të jenë të tunduar nga shpirti i keq që të më mohojnë Mua. Ata do ta bëjnë këtë për të penguar planin Tim, për të përmbushur Vullnetin e Atit Tim për të shpëtuar shpirtrat dhe për të sjellë të gjithë fëmijët e Zotit në Parajsën e Tij të Re.

Ju duhet t'i rezistoni përpjekjeve të tilla, por të mbeteni me dinjitet gjatë gjithë kohës. Vazhdoni të luteni për ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që, ashtu si Juda para tyre, do të më puthin Mua në një faqe dhe do të tradhëtojnë Mua me faqen tjetër.

Unë do të qëndroj me ju gjatë kësaj torture, sepse madje dhe ju do të tronditeni nga helmi që do të dali prej gojëve të atyre që pohojnë se janë dishepujt e Mi.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: