Friday, 1 March 2013

Jesusi: “Po, Fjala Ime është për të gjithë, por ka një përgjegjësi të madhe në lidhje me shpalljen e Mesazheve të Mia”


E Shtunë, 23 Shkurt 2013, ora 11:50

Bija Ime e dashur, Unë i jap botës Librin e të Vërtetës për çdo njeri, në çdo vënd. Ajo është një Dhuratë për njerëzimin, por dijeni këtë.

Unë të jap ty, bija Ime, autoritetin e vetëm për të vendosur se si ai do të përkthehet, shpërndahet dhe botohet për të mbrojtur këtë Vepër. Gjithçka në lidhje me publikimin e këtyre Mesazheve mund të kryhet vetëm sipas aprovimit tënd personal. Kjo është dëshira Ime dhe çdo njeri që nuk të bindet ty për udhëzimet e Mia, dhe i publikojnë Mesazhet e Mia për të përfituar, nuk do të kenë Bekimin Tim. 

Po, Fjala Ime është për të gjithë, por ka një përgjegjësi të madhe në lidhje me shpalljen e Mesazheve të Mia dhe se si do të botohet Libri i të Vërtetës. Nuk kërkohen kontribute, pasi të ardhurat nga librat duhet të përdoren për të financuar botimin e librave të tjerë dhe koston e botimit në të gjitha gjuhët.

Ti, bija Ime, do të sulmohesh vazhdimisht që po më bindesh Mua në këtë çështje. Ti do të akuzohesh se po përpiqesh të përfitosh nga kjo Punë, dhe prapë ti e di se kjo nuk është e vërtetë dhe as e mundur.

Ata që do të sulmojnë më tepër, në këtë çështje, do të jenë ata që duan të fitojnë apo të përfitojnë në një farë mënyre nga Fjala Ime dhe ata do të zemërohen kur ti nuk do t'i lejosh ata të kontrollojnë këtë Punë.

Prandaj, Unë e deklaroj se askujt nuk i është dhënë autoriteti të shpërndaj Fjalën Time të Shenjtë në formë libri – vetëm ti, bija Ime. Megjithatë, ti mund të japësh lejë, nën Drejtimin Tim, tek ata që kërkojnë të të ndihmojnë përmes faqeve elektronike dhe dokumentave të printuara. Por ata mund ta bëjnë këtë vetëm kur kërkojnë dhe marrin lejë nga ty për ta bërë këtë.

Fjala Ime është e Shenjtë dhe gjithë respekti duhet të tregohet për dëshirat e Mia dhe udhëzimet ndaj njerëzimit. Ju, ndjekësit e Mi, duhet të bëni si ju thotë Maria dhe t'i respektoni dëshirat e saj në lidhje me publikimin e Mesazheve të Mia. Sulmojeni atë, për shkak të kësaj pune, dhe ju do të më fyeni Mua, Jesusin tuaj.

Ju, ndjekësit e Mi, do t'ju kërkohet të bëni Vullnetin Tim të Shenjtë gjatë gjithë kohës, pavarësisht se çfarë situate është. Unë e udhëzoj bijën Time Maria. Ajo është zgjedhur si profete e ditëve të fundit. Unë flas me anë të saj. Zëri i saj bëhet i Imi. Trishtimi dhe dhimbja e saj janë të Miat. Dashuria e saj për të tjerët është Dashuria Ime.  Gëzimi i saj vjen nga Zemra Ime e Shenjtë. Dora e saj drejtohet nga Unë. Të kuptuarit e saj, se si Unë e dëshiroj Fjalën Time të dëgjohet, vjen nga Unë.

Bijës Sime i janë dhënë këto Dhurata nga Qielli për një arsye. Dëgjojeni atë që ajo ju tregon, sepse do të jeni të sigurtë se ajo do të ketë ardhur nga Unë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: