Thursday, 10 May 2012

Hyji Atë: Pranojeni Shpirtin Tim të Shenjtë me admirim dhe falënderime

E Shtunë, 5 Maj 2012, në 12:00
Bija Ime sa madhështore do jetë dita kur Shpirti i Shenjtë, Drita e Dashurisë Sime, të derdhet përmbi tokë.
Kjo është një dhuratë shumë e veçantë. Ajo do t’i çelë zemrat e shumë njerëzve dhe do të përgatisë shumë shpirtra për Paralajmërimin.
Dashuria Ime nuk ka kufi.
Nuk ka asnjë burrë, grua apo fëmijë të cilin Unë ta përjashtoj nga dëshira Ime për ta mbajtur fort secilin në Krahët e Mi. As edhe një mëkatar nuk është i përjashtuar.
Dhuratat e Mia për njerëzimin janë të bollshme dhe Unë do të vazhdoj t'i derdh Dhuratat e Mia si përgjigje ndaj atyre që i recitojnë Lutjet e Kryqëzatës, që të janë dhënë ty bija Ime.
Këto lutje janë nga Qielli dhe nuk kanë ardhur nga pena e njeriut.
Ato janë për këto kohë dhe janë një armë e fuqishme kundër persekutimit.
Këto lutje dëgjohen sa herë që ato dalin nga buzët tuaja, fëmijët e Mi.
Ato do t’ju sjellin shpërblime të mëdha.
Pranojeni Shpirtin Tim të Shenjtë me admirim dhe falënderime.
Kjo është një mrekulli dhe është duke u dërguar tek secili prej jush me Dashurinë Time për të gjithë.
Shkoni tani në paqe dhe dashuri.
Ati Juaj
Hyji Më i Larti