Friday, 18 May 2012

Virgjëra Mari: “Unë derdh lotë trishtimi për priftërinjtë brënda Kishës Katolike që vuajnë tmerrësisht në këtë periudhë”

E Enjte, 10 Maj 2012, ora 15:45

Bija ime, Biri Im Jesu Krisht po pregatitet tani të shpëtoj sa më shumë fëmijë të Zotit që të mundet para Paralajmërimit. Sepse, pas Paralajmërimit, nuk do të mbetet shumë kohë para se të kthehet Biri im.

Unë derdh lotë trishtimi për priftërinjtë brënda Kishës Katolike që vuajnë tmerrësisht në këtë periudhë.

Këta shërbëtorë të pastër, të hutuar dhe të përhumbur kanë ngecur në mes të përçarjes nga e cila nuk mund të çlirohen.

Për shkak të mëkateve të të tjerëve ata vuajnë torturën tek shikojnë se besnikëria ndaj Birit tim të dashur po hidhet mënjanë.

Këto përçarje të liga të shkaktuara nga grupet masonike janë bërë me qëllim. Mëkatet e atyre që janë fajtorë për fyerjet e shkakturara tek shpirtrat e pafajshëm po përdoren si një justifikim për të ndryshuar ligjet që qeverisin Kishën.

Shumë janë mashtruar pasi kanë menduar se janë besnikë ndaj fëmijëve të Zotit.

Sa vuaj kur shikoj muret e Kishës Katolike të bien tullë pas tulle për t'i hapur udhën një Kishe të re.

Kisha e re, e cila do të shfaqet së shpejti, nuk do të jetë e pranueshme për Birin tim.

Por do të heqi praninë e Eukaristisë së Shenjtë dhe Biri im do të vuaj dhimbjet e Kryqëzimit të Tij përsëri.

Sakrifica që Ai bëri, për t'i dhënë botës këtë Dhuratë, do të shpërfillet dhe refuzohet së shpejti.

Dhe në vënd të saj, Kisha e re, nuk do t’i tregoj fëmijëve të Zotit se Eukaristija është Prania e vërtetë e Jesusit, Birit tim.

Ata do të krijojnë një kuptim të ri për Eukaristinë e Shenjtë dhe nuk do të arrijnë të kërkojnë Praninë e Birit tim. Ushqimi i jetës do të zhduket.

Fëmijët e Zotit nuk do të ushqehen me Trupin dhe Gjakun e vërtetë të Birit tim.

Shpirtrat e tyre do të jenë të tharë, të zbrasur me Praninë e Birit tim dhe hiret që Ai dërgon mbi ata që e marrin Atë.

Është detyrë nga ana e priftërinjve të mbrojnë Eukaristinë e Shenjtë. Ata duhet të jenë të fortë dhe kurrë të mos e humbasin këtë Dhuratë të Shenjtë dhe të shtrenjtë.

Biri im e do Kishën Katolike dhe e di se si ajo vuan pikërisht tani. Ai e ndjen dhimbjen e saj.

Zemra Ime e Papërlyme është e copëtuar më dysh, nga dhimbja, duke parë këtë Tempull të Shenjtë që po shkatërrohet me qëllim.

Lutuni, lutuni, lutuni Hyjit Atë në Emër të Birit të Tij të Dashur të tregoj mëshirë mbi ata brënda Selisë së Shënjtë që duan ta ndajnë Kishën dhe të shpërndajnë fëmijët e Zotit në greminën e dëshpërimit.

Ju lutem të recitoni Fushatën e Lutjes (53) për t'u lutur për Kishën Katolike.

Fushata e Lutjes (53) ‘Lutje për Kishën Katolike’

O Hyji Atë
Në emër të Birit Tënd të Dashur
Të lutem të japësh forcën dhe hiret e nevojshme
Për të ndihmuar priftërinjtë t'i bëjnë ballë persekutimit që po durojnë

Ndihmoji ata që t’i përmbahen të vërtetës së Mësimeve
Të Birit Tënd, Jesu Krisht dhe kurrë të mos lëkunden, dobësohen apo nënshtrohen
Ndaj gënjeshtrave për egzistencën e Eukaristisë së Shenjtë. Amen


Nëna juaj e dashur, Mbretëresha e Tokës
Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-i-weep-tears-of-sadness-for-priests-within-the-catholic-church-who-suffer-terribly-at-this-time/