Saturday, 19 May 2012

Jesu Krishti: “Pregatitjet janë në udhë e sipër për Ardhjen Time të Dytë”

E Premte, 11 Maj 2012, ora 20:38

Bija Ime e dashur pregatitjen kanë filluar për Ardhjen Time të Dytë.

Shumë njerëz në botë munden dhe do të shpëtohen tani si rezultat i lutjeve të ndjekësve të Mi të Dashur dhe shpirtrave të zgjedhur.

Dhe shumë më tepër se sa duhej të ishin, nëse nuk do ishte për sakrificat e atyre që janë të afërt me Mua.

Unë kam dëshirë t’ju marr të gjithë juve në Epokën e Re të Paqes, Parajsa e Re në tokë.

A sikur ata shpirtra kokëfortë, që e refuzojnë Thirrjen Time të Mëshirës dhe që duhet të shpengohen para syve të Mi, të dëgjonin.

Shumë besimtarë janë pasiv dhe nuk janë të aftë të hyjnë në Mbretërinë Time të Re. Zemrat e tyre të mbyllura dhe të forcuara më refuzojnë Mua kur flas.

Ata më shërbejnë vetëm me buzë nëpër Kisha dhe akoma shpallin se më ndjekin Mua.

Tani që Unë zgjatem dhe e shtrij Dorën Time të Mëshirës, ta vënë dorën e tyre tek Imja, ata Më shtyjnë tutje.

Kaq të dyshimtë dhe nuk arrijnë të kuptojnë me të vërtetë se si Unë komunikoj me botën nga Qielli, ata  pohojnë se besojnë në Hyjninë Time.

Prapë ata nuk arrijnë të pranojnë se Unë e kam fuqinë t'i flas botës përmes Zbulimeve Hyjnore.

Ata po e humbasin mundësinë të rrëmbejnë hiret e veçanta që Unë dëshiroj t'ja u jap atyre me qëllim që t’i sjell pranë Zemrës Sime Të Shenjtë.

Është tamam si një fshat që vuan në krizë ku nuk ka asgjë për të ngrënë dhe ndërkohë vuajnë urie ngadalë.

Përsëri Unë qëndroj pranë tyre dhe ju ofroj të gjitha ushqimet dhe bukën për t'i mbajtur gjallë për Jetën e Përjetshme. Por ata nuk mund të më shohin Mua.

Shumë prej tyre nuk duan të më shikojnë Mua, sepse ata dyshojnë se Unë mund të jem duke folur me ata tani.

Për ata në botë që nuk kanë asnjë besim apo interes në një botë jashtë kësaj ju, ndjekësit e Mi duhet të më ndihmoni Mua t'i shpëtoj ata, t'i mbuloj ata.

Shumë shpejt ata do ta kuptojnë se e kanë një shpirt. Do të jetë atëherë kur Unë do t'ju kërkoj të gjithë juve të shpallni Fjalën Time që gjithë njerëzimi të mund të jetoj në Parajsën Time të Re.

Ju lutem ta përhapni Fjalën Time, Lutjet e Mia, Mesazhet e Mia dhe Paralajmërimet e Mia tek të gjithë shpirtrat në veçanti tek ata që nuk kanë besim, fe apo njohuri për Premtimin Tim për tu kthyer për të gjykuar të gjallë e të vdekur.

Ata nuk kanë shumë kohë prandaj Unë ju bëj thirrje të luteni për shpirtrat e tyre.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/preparations-are-very-much-underway-for-my-second-coming/