Tuesday, 29 May 2012

Virgjëra Mari: I ligu sulmon ata që e duan Hyjin më shumë

E Diel, 20 Maj 2012, në 12:15
Fëmija im ashtu si më tepër nga fëmijët e Hyjit po i mbështesin këto Mesazhe të Shenjta, po ashtu, më tepër njerëz do t'i refuzojnë ato.
Të gjithë ata që janë më pranë Birit Tim do të tundohen nga i ligu që të kthejnë shpinën.
Ata do të vuajnë më së tepërmi dhe dyshimet do t'iu bllokojnë mendjet e tyre ndaj të vërtetës.
I ligu sulmon ata që e duan Hyjin më shumë.
Kur ai i verbon ata ndaj të vërtetës, ai fiton.
Edhe ata që më nderojnë mua, Nënën e Hyjit, do të bëhen gjithashtu shënjestër ku i ligu do t'i tërheqë ata larg nga Libri i së Vërtetës.
Kurrë ai, i ligu, nuk heq dorë. Ai shkakton torturë të tmerrshme tek ata shpirtra të dashur që ata ta mohojnë Fjalën e Hyjit.
Unë ju lutem të gjithë atyre që e duan Birin Tim, ta dëgjojnë thirrjen time. Ju duhet të dëgjoni kur Biri Im ju flet.
Mos e refuzoni rastin për t’i ndihmuar vëllezërit dhe motrat tuaja që ta fitojnë jetën e përjetshme që iu është premtuar atyre.
Mos lejoni që dyshimet e sajuara nga mashtruesi të pengojnë shpëtimin e miliona shpirtrave.
Ky është edhe kundërshtimi i ashpër që do t'ju sulmojë nga kjo ditë e sipër.
Ju duhet të më thërrisni mua, Nënën Tuaj, për t'ju ndihmuar, udhëzuar dhe udhëhequr në udhën e vërtetë.
Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit