Wednesday, 30 May 2012

Jesusi: “Ora që Paralajmërimi të ndodhi po afrohet”

E Hënë, 21 Maj 2012, ora 20:15

Bija Ime e dashur ora që Paralajmërimi të ndodhi po afrohet.

Ka akoma kaq shumë punë për t'u bërë për të pregatitur shpirtrat për Mëshirën Time të Madhe.

Unë ju bëj thirrje të gjithë atyre që më duan Mua të luten fort për kthimin global që Unë e dëshiroj.

Kaq shumë do të vijnë duke vrapuar në Krahët e Mi, lehtësimi vërshon në shpirtrat e tyre, sepse ata e dinë se jam Unë, Jesusi I tyre I Dashur, që ju bëj thirrje.

Kaq shumë do ta luftojnë të Vërtetën kur t'ju paraqitet. Prova që Unë do t'ju zbuloj nuk do të mjaftoj të ndezi një flakë të vetme dashurie në shpirtrat e tyre.

Ata janë vjedhur prej Meje dhe përsëri nuk duan të çlirohen nga grabitesi i tyre, nga bisha, e cila i ka rrëmbyer shpirtrat e tyre.

Përhape Fjalën Time sa më shpejt të mundesh bija Ime.

Shpërfilli përqeshjet, nënqeshjet dhe talljet nga ata që përpiqen të të ndalojnë.

Ngrihu dhe shpalle Fjalën Time Më të Shenjtë me çdo kusht.

Ata që pohojnë se flasin në Emrin Tim dhe që përpiqen të të poshtërojnë janë duke më kryqëzuar Mua. Nuk je ti ai që ata torturojnë por, jam Unë, Shpëtimtari I tyre I Dashur.

Opinioni njerëzor nuk është i rëndësishëm. Ajo që ka rëndësi janë ata shpirtra që Unë kam dëshirë t'i shpëtoj.

Thoni Fushatën e Lutjes (55) Për t'u Pregatitur për Paralajmërimin

O Jesusi im i Dashur
Të lutem hapi zemrat
E të gjithë fëmijve të Zotit
Ndaj dhuratës së Mëshirës Tënde të Madhe

Ndihmoji ata ta pranojnë Mëshirën Tënde Hyjnore
Me dashuri dhe mirënjohje
Lejoji ata të bëhen të përulët para Teje
Dhe të lypin faljen e mëkateve të tyre
Që edhe ata të mund të bëhen pjesë
E Mbretërisë Tënde të Lavdishme
Amen

Së shpejti miliona në botë do ta dëgjojnë Thirrjen Time dhe më shumë shpirtra do të shpëtohen.

Kurrë mos e harroni rëndësinë e recitimit ditor të Lutjes së Mëshirës Sime Hyjnore për të shpëtuar shpirtra.

Shkoni në paqe dhe në dashuri.

Jesusi Juaj i dashur


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-time-is-drawing-closer-for-the-warning-to-take-place/