Tuesday, 15 May 2012

Virgjëra Mari: “Zoti Më I Larti mund ta ndryshoj fatin e botës”

E Martë 8 Maj 2012, ora 12:30

Bija Ime ky mision po kthen miliona shpirtra të cilët, përndryshe, do të kishin humbur.

Ti kurrë nuk duhet të mendosh se pengesat që të janë vënë para mund të ndalojnë përhapjen e Shpirtit të Shenjtë.

Biri Im është kaq i kënaqur me të gjithë ata që e ndjekin Fjalën që ai i jep botës në këtë kohë.

Përkushtimi përmes lutjeve tuaja, fëmijë, po shpëton kaq shumë shpirtra të humbur. Kurrë mos e harroni fuqinë e lutjes. Kaq shumë ligësi është ndaluar për shkak të lutjeve tuaja.

Veprat e grupit për një botë të vetme tani po pengohen dhe planet e tyre janë rrëmujë.

Mëshira e Zotit është kaq e madhe sa lutja mund ta largoj çdo ligësi në botë.

Drita e Shpirtit të Shenjtë tani sa vjen e rritet në fuqi që sa më shumë shpirtra të mund të shohin të vërtetën e Zotit pasi tani është rindezur ngado.

Bijtë e mi ju duhet të vazhdoni t'i drejtoheni Atit Tim dhe ta shtoni dedikimin tuaj ndaj Tij.

Duke e thirrur Atin, Zotin Më Të Lartë, në emër të Birit të Tij të çmuar, Ai do ti dëgjoj lutjet tuaja dhe do të përgjigjet.

Ju duhet ta thërrisni Atin më tepër sepse do të jetë Ai, Zoti Më I Larti, që mund ta ndryshoj fatin e botës.

Do të jetë vetëm nëpërmjet Birit Tim, Jesu Krishtit, që ju mund ti afroheni Atit. Prandaj kjo është ajo që duhet të thoni.

Fushata e Lutjes (52) 'Lutje drejtuar Atit'

Ati im më i dashur
Në emër të Birit Tënd të çmuar
Dhe në përkujtim të Vuajtjes së Tij në Kryq
Unë Ty të thërras

Ti, Hyji Më I Larti
Krijues I Botës dhe I gjithçkaje
Mbaje shpëtimin tonë në Duart e Tua të Shenjta
Përqafoi të gjithë fëmijët e Tu
Përfshi ata që nuk të njohin Ty
Si dhe ata që të njohin por që hedhin sytë në anën tjetër

Na fal mëkatet tona dhe na shpëto
Nga persekutimi I Satanit dhe I ushtrisë së tij
Na merr në krahët e Tu dhe na mbush me shpresën
Që na duhet për të parë udhën e të vërtetës. Amen

Shkoni në paqe. Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-god-the-most-high-can-change-the-destiny-of-the-world/