Tuesday, 15 May 2012

Virgjëra Mari: Hyji Më i Larti mund të ndryshojë të ardhmen e botës

E Martë, 8 Maj 2012, në 12:30
Fëmija im ky mision po kthen miliona shpirtra të cilët, përndryshe do të kishin humbur.
Ti kurrë nuk duhet të mendosh se pengesat e vendosura përpara teje mund ta ndalojnë përhapjen e Shpirtit të Shenjtë.
Biri Im është kaq i kënaqur me të gjithë ata që e ndjekin Fjalën që ai i jep botës në këtë kohë.
Përkushtimi përmes lutjeve tuaja, fëmijë, po shpëton kaq shumë shpirtra të humbur. Kurrë mos e harroni fuqinë e lutjes. Shumë ligësi është ndaluar për shkak të lutjeve tuaja. 
Puna e grupit mbarë botëror është tani duke u ndërprerë dhe planet e tyre janë në rrëmujë.
Mëshira e Hyjit është kaq e madhe sa lutja mund të zbusë çdo ligësi në botë.
Drita e Shpirtit të Shenjtë tani rritet në fuqi, që sa më shumë shpirtra të mund ta shohin të vërtetën e Zotit ndërsa ajo po rindizet kudo.
Fëmijë ju duhet të vazhdoni t'i flisni Atit Tim dhe ta shtoni përkushtimin tuaj ndaj Tij.
Duke e thirrur Atin, Hyjin Më të Lartin, në emër të Birit të Tij të çmuar, Ai do t’i dëgjojë lutjet tuaja dhe do të përgjigjet.
Ju duhet ta thërrisni Atin më tepër sepse do jetë Ai, Hyji Më i Larti, që mund ta ndryshojë të ardhmen e botës.
Do të jetë vetëm nëpërmjet Birit Tim, Jezu Krishtit, që ju do të mund t’i afroheni Atit. Prandaj kjo është ajo që ju duhet të thoni.
Lutja e Kryqëzatës (52) Lutje drejtuar Atit
Ati im më i dashur, në Emër të Birit Tënd të Shtrenjtë dhe në përkujtim të Mundimeve të Tij në Kryq, unë të thërras Ty.
Ti, Hyji Më i Larti, Krijuesi i Botës dhe i gjithçka që ekziston – mban Shpëtimin tonë në Duart e Tua të Shenjta.
Përqafoji të gjithë fëmijët e Tu, përfshirë ata që nuk të njohin Ty dhe ata që të njohin, por që i hedhin sytë në anën tjetër.
Na i fal mëkatet tona dhe na shpëto nga persekutimi i Satanit dhe i ushtrisë së tij.
Na merr në Krahët e Tu dhe na mbush me shpresën e nevojshme për të parë udhën e së Vërtetës.
Amen.
Shkoni në paqe.
Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit