Thursday, 24 May 2012

Virgjëra Mari: “Vizionaret e mia në botë do të udhëzohen të luten për të shmangur rreziqet e shoqëruara me një luftë botërore.”

E Mërkurë, 16 Maj 2012, ora 09:00

Bija ime të lutem të qëndrosh e fortë në këtë punë për Birin tim.

Është e rëndësishme që të gjithë ata që besojnë në të Vërtetën e Fjalës së Shenjtë, që po i jepet botës në këtë periudhë, të jenë të qetë.

Detyra juaj është që t'i përgjigjeni udhëzimeve të Birit tim të dashur. Lutja dhe besimi tek Biri im do të sjelli shpëtimin tuaj.

Dhurata e Vulës së Zotit të Gjallë do të jetë mbrojtja juaj më e madhe në kohë lufte apo konflikti.

Duke i premtuar besnikëri Hyjit Atë, përmes pranimit të kësaj dhurate falas, ju do të mbeteni të lirë.

Kurrë mos e harroni fuqinë e lutjes dhe se si ajo mund të dobësoj efektin e ngjarjeve të tilla.

Për fat të keq, shumë nga këto ngjarje duhet të ndodhin sepse ashtu janë profetizuar.

Fëmijë, unë i bëj thirrje të gjithë atyre që kanë admirim për mua, Nënën e tyre të Bekuar, ta kuptojnë se kjo është një thirrje nga Qielli.

Të gjithë vizionarët e mi në botë do të udhëzohen të luten për të shmangur rreziqet e shoqëruara me një luftë botërore.

Ju duhet të jeni këmbëngulës në vuajtet tuaja dhe ti ofroni ato si një dhuratë tek Hyji Atë.

Lutja ime e Rozares për ditë është e rëndësishme në këtë kohë pa marrë parasysh se cilës Kishë Kristjane i përket.

Ju duhet ta recitoni atë sepse ajo ofron mbrojtjen në ato vënde ku thuhet çdo ditë dhe në numër të madh.

Lutuni, lutuni, lutuni për Evropën në këtë kohë dhe kthehuni nga Biri im  dhe kërkojini Atij forcë, kurajo dhe durimin që ju duhet për të ruajtur besimin tek Zoti.

Nëna juaj e dashur
Mbretëresha e Qiellit dhe e Tokës
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-my-visionaries-in-the-world-will-be-instructed-to-pray-in-order-to-avert-the-dangers-associated-with-a-world-war/