Tuesday, 29 May 2012

Jesusi: “Lutuni që të mund t’i dalloni profetët e vërtetë nga ata që nuk flasin në Emrin Tim të Shenjtë”

E Dielë, 20 Maj 2012, ora 18:10

Bija Ime e dashur thuaju fëmijve të Zotit se Profetët e Mi në botë sot do të refuzohen ashtu si u refuzuan në fillim.

Ata që pohojnë se vijnë në Emrin Tim sot, por që nuk i pranojnë mesazhet nga Zoti, do të përkrahen dhe pranohen.

Ata që e shpallin Fjalën Time të Shenjtë dhe që profetizojnë në Emrin e Atit Tim do të pësojnë refuzimin më të madh.

Priftërinjtë dhe klerikët do t'i sulmojnë Profetët e Mi sot sepse Satani i ka verbuar ata ndaj Fjalës Sime të Shenjtë.

Le ta dij çdo njeri që përpiqet të ndaloj profetët e vërtetë të Zotit se ata do të kryejnë një mëkat të rëndë në Sytë e Zotit.

Shërbëtorët e shenjtë dhe ata që e shpallin të vërtetën e Mësimeve të Mia do të ndëshkohen nëse përpiqen të sabotojnë këtë Mision të Shenjtë.

Ata që nuk besojnë në Fjalën Time të Shenjtë që po i jepet botës në këtë kohë duhet të heshtin.

Sepse nëse nuk heshtni dhe më dënoni Mua do të jeni përgjegjës dhe do të qani dhe do të më luteni Mua që t'ju fal.

Atëherë dëmi që keni shkaktuar do të ndjehet në ato shpritra që do të humbasin.

Kurrë mos e refuzoni Fjalën Time të Shenjtë që po ju jepet me anë të profetëve.

Mbështeteni dhe pranojeni sepse duhet shumë punë për të pregatitur gjithë njerëzimin për Mbretërinë Time të Re.

Kujtojeni këtë.
Kur Njeriu e mohon Fjalën Time kjo pritet kur Satani të bredhi në tokë.
Kur një shërbëtor besnik i Zotit më refuzon Mua kjo është si një shpatë që më shpon tej për tej.

Eshtë refuzimi më I dhimbshëm nga të gjitha.

Ejani tek Unë të gjithë ju. Nëse nuk besoni atëherë lutuni që e Vërteta t'ju shfaqet sa më shpejt.

Nëse jeni në ndonjë dyshim, kthehuni nga Unë dhe më kërkoni t'ju hap zemrën tuaj.

Më lejoni t'ju mbush me hire që edhe ju të më ndihmoni Mua t'i mblesh shpirtrat në çdo pjesë të botës në kohën e duhur.


Mos besoni se Ardhja e Dytë mund dhe do të ndodhi pa ndihmën e profetëve të Mi, të dërguar për t'ju pregatitur të jeni të aftë të hyni në Mbretërinë Time.

Lutuni që ju mund ti dalloni profetët e vërtetë nga ata që nuk flasin në Emrin Tim të Shenjtë.

Mjerë ata që do t'i përçajnë profetët e Mi sepse do të përgjigjen për fyerjet e tyre kundër Atit Tim të Shenjtë, Hyjit më të Lartë.

Shkoni hapini sytë.
Shikoni kur Unë t'ju zbuloj të vërtetën.
Mos e ktheni kokën mënjanë.
Mos i mbyllni sytë.
Është koha që ju të zgjidhni.
Më ndiqni Mua dhe më ndihmoni t'i udhëheq bijtë e Mi drejt Jetës së Përjetshme.

Nëse e ktheni shpinën, ju i mohoni këtyre shpirtrave mundësinë e shpengimit në sytë e Mi.

Jesusi Juaj


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/pray-that-you-can-recognise-the-true-prophets-from-those-who-do-not-speak-in-my-holy-name/