Sunday, 23 December 2012

Hyji Atë: “Koha për ndryshim të madh, për të mirën e të gjithëve, është mbi ju”

E Enjte, 20 Dhjetor 2012, ora 19:15

Bija Ime e dashur, Unë ju bëj thirrje të gjithë fëmijve të Mi ta mbështesin Emrin e Birit Tim të vetëm, Jesu Krishtin, dhe t'i tregojnë Atij nderin që I është akorduar mes njerëzimit.

Ëngjëjt e Mi në Mbretërinë Time të Shenjtë, mblidhen dhe gëzojnë për Mëshirën që do t'ju dhurohet të gjithëve përmes Birit Tim.

Kjo Dhuratë e madhe Hyjnore do të përdoret për të mposhtur errësirën që ka mbuluar botën. Do të jetë përmes Ndërhyrjes Sime Hyjnore që Unë do të jem në gjëndje të shpëtoj shumë nga fëmijët e Mi.

Kjo Krishtëlindje, një kohë e gëzimit të madh ndërsa festoni lindjen e Shpëtimtarit që Unë I dhashë botës, është pika e kthimit në historinë e rracës njerëzore.

Si Ati juaj, Unë ju bekoj të gjithëve dhe hedh, me një dhembshuri të thellë, këtë Dhuratë të madhe të Mëshirës. Unë ju mbledh ju, të gjithë Krijimin Tim, me qëllim që t'ju pastroj nga çdo dyshim, çdo mëkat dhe çdo blasfemi kundër Ligjeve të Mbretërisë Sime.

Ky pastrim i madh i tokës do të marri pak kohë, por Unë do t'i nxitoj këto kohët e persekutimit.

Vuajtjet tuaja, nga duart e qeverive të korruptuara, që nuk i pranojnë Ligjet e Mia, do të jenë të vështira por nuk do të zgjasin shumë gjatë.

Unë do t'i jap gjithë armiqve të Mi kohë për t'i hapur sytë ndaj të Vërtetës së Parajsës së lavdishme që pres t'ja tregoj botës.

Gëzoni. Lavdërojeni Birin Tim, sepse do të jetë për shkak të Tij që Unë do prezantoj Parajsën e Re, ku Mbretërimi, i premtuar Atij nga Unë, do të kryhet.

Koha për ndryshim të madh, për të mirën e të gjithëve, është mbi ju.
Fuqia Ime do të tregohet me gjithë forcën dhe lavdinë e saj që bota ta dëshmoj.

Unë Jam Fillimi. Unë Jam Fundi. Mbretëria Ime e Re, Parajsa e Re, përfundimisht do të zëvendësoj të vjetrën. Toka ishte e njollosur nga mëkati i Adamit dhe Evës.

Krijimi i përkryer i njeriut u shkatërrua kur mëkati i solli fundin Dhuratës së pavdekësisë. Së shpejti Unë do të ndryshoj gjithçka që u  shkatarrua nga ndotja e shkaktuar nga Satani dhe djajtë e tij. Ata nuk do të jenë më zotërinjtë e tundimit.

Unë tani do të dërgoj Birin Tim për të deklaruar Fronin që u krijua për Atë.

Beteja për këtë Fron është e ashpër, por Fuqia Ime triumfon dhe çdo mbrekulli do të përdoret për të sjellë Familjen Time të sigurtë në Zemrën e Shenjtë Hyjnore të Birit Tim. 

Ju, fëmijët e Mi, jeni të humbur dhe në dhimbje. Tani Unë dërgoj Birin Tim për të filluar procesin për t'ju sjellë ju në shtëpinë që ju takon.

Unë ju dua ju, fëmijët e Mi të dashur. Unë kurrë nuk ju kam praktisur, dhe mund të faleni që e besoni këtë.

Tani ju po thirreni. Asnjë njeri nuk do të përjashtohet nga ky lajmërim nga Qielli.

Lutuni, fëmijë, që të gjithë t’i përgjigjen Mëshirës së Biri Tim.

Ati juaj I dashur
Hyji Më I Larti


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-the-time-for-great-change-for-the-good-of-all-is-upon-you/