Kerko Mesazhet ketu

Friday, 14 December 2012

Virgjëra Mari: “Ai, kaq I përulur, do të vij në madhështinë e lavdishme dhe Mëshira e Tij e Madhe do të vërshoj tokën”

E Martë, 11 Dhjetor 2012, ora 17:00

Të vegjëlit e mi të dashur, Zemra ime gëzon sepse Mbretërimi i Birit tim është shumë afër.

Për të gjitha vuajtjet e Tij, refuzimet e Tij nga njerëz mosmirnjohës dhe braktisja që e mbulon tokën, Ai do të sjelli lavdi të madhe tek njerëzit.

Ai do të vij mbi një re të madhe dhe Madhështia e Tij do të mbuloj çdo shpirt që do të bier nga gëzimi në Këmbët e Tij.

Ai, kaq I përulur, do të vij në madhështinë e lavdishme dhe Mëshira e Tij e Madhe do të vërshoj tokën.

Fëmijë, ju duhet të pregatiteni sepse do t'ju duhet forcë e madhë për tu dorëzuar para Tij. Do t'ju kërkohet të tregoni përulësi dhe t'i luteni Atij për ta shpenguar shpirtin tuaj që të mund të shikoni Dritën e të Vërtetës.

Mëshira e Tij e Madhe do të rrëmbehet nga shumë prej jush. Por, të tjerët do ta shpërfillin Praninë e Tij si dhe Dhuratën e Madhe që Ai do të sjelli.

Lutuni, lutuni, lutuni për ata që refuzojnë ta pranojnë egzistencën e jetës së përjetshme, sepse ata njerëz kanë nevojë për ndihmën tuaj. Do të sjelli shumë kënaqësi nëse ju mund ta gjeni në zemrat tuaja t'i kërkoni Birit tim t'i shpëtoj këta shpirtra.

Ju, fëmijët e mi, shpejt do të shikoni fundin e vuajtjeve tuaja sepse Biri im, në Mëshirën e Tij, ka plane të mëdha për çdo person të gjallë në tokë sot.

Të jeni mirënjohës për Dhuratën e jetës që ju është dhënë kur keni lindur.

Të jeni mirënjohës për Dhuratën e Jetës së Përjetshme, që Biri im së shpejti do t'i dhuroj botës. Kjo Dhuratë është për çdo mëkatar të vetëm. Do të jetë sipas vullnetit tuaj të lirë, nëse ju do ta pranoni atë apo jo.

Ejani tek unë, fëmijë, sepse unë do t'ju marr nën strehën e Zemrës sime të Papërlyme dhe t'ju pregatis që t'ju çoj tek Biri im gati për Ardhjen e Tij të Dytë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-he-so-humble-will-come-in-great-glorious-splendour-and-his-great-mercy-will-flood-the-earth/