Wednesday, 5 December 2012

Virgjëra Mari: “Një Zot I Dashur nuk do të krijonte konflikt apo të shkaktonte përçarje”

E Enjte, 29 Nëntor 2012, ora 15:20

Bija ime e dashur, ti duhet të lutesh për të gjithë vizionarët e Zotit në botë në këtë kohë. Ata vuajnë shumë dhe mosmarveshje kanë lindur brënda dhe jashtë misioneve të tyre.

Shumë njerëz i refuzojnë ata. Madje dhe më tepër njerëz i refuzojnë ata vizionarë dhe profetë që e kanë bërë misionin e tyre të njohur në botë.

Ju duhet të bashkoheni në një, nëse me të vërtetë e doni Birin tim. Nuk duhet të ketë vënd për xhelozi, fyerje apo urrejtje mes jush. Kur kjo ndodh, i ligu ju ka tunduar të hiqni dorë, jo nga profeti, por nga Fjala e Shenjtë e Birit tim.

Kjo është një kohë kur asnjë përçarje nuk duhet të lejohet të shkaktojë pengesa mes jush që i ndiqni Mësimet e Birit tim.

Kur ka përçarje, ka edhe turbullira. Kjo e ndalon vazhdimësinë e lutjes dhe ju vonon në ndihmën për të shpëtuar shpirtrat.

Një Zot I Dashur nuk do të krijonte konflikt apo të shkaktonte përçarje. Të fyesh një tjetër në Emër të Zotit është një mëkat në Sytë e Atit tim.

Kur e bëni këtë, ju fyeni Birin tim që gjithmonë ka thënë se ju duhet ta doni njëri tjetrin si vëllezër e motra.

Kur ju përdorni Emrin e Birit tim për të dëmtuar reputacionin e të tjerëve, ju duhet t'i luteni Birit tim që t'ju fali.

Është koha bijtë e mi që të jeni të fortë dhe të nderoni Birin tim duke kujtuar të gjitha ato që Ai ju ka mësuar.

Shumë ngjarje të parashikuara më parë tani janë gati të shihen në botë.

Nuk ka kohë për përçarje mes atyre që e nderojnë Birin tim.

Së shpejti, përçarja do të imponohet mbi Kristjanët. Prandaj dhe ju të bashkuar do të bëheni një ushtri e fortë e aftë të shpallni Fjalën e Zotit.

Të përçarë, ju do të fundoseni në një errësirë ku ligjet pagane do të imponohen mbi Kishën tuaj.

Kur ju shkaktoni përçarje, nuk do të ketë asnjë bashkim.

Vetëm ata me besim të fortë, të bashkuar me Zemrën e Birit tim, do të çajnë përpara në ushtrinë e Birit tim.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-a-loving-god-would-not-generate-conflict-or-cause-a-rift/