Thursday, 27 December 2012

Jesusi: “Familja dhe shkatërrimi i saj, do të jenë fillimi i gjithçkaje”

E Dielë, 23 Dhjetor 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, shumë nga ata shërbëtorët e Mi të shenjtë, do të përballen me një sfidë të tmerrshme. Kjo do të jetë ajo që do t'i bindi ata të marrin një nga të dyja udhët e ndara. Do të varet nga secili prej tyre, sipas vullnetit të tyre të lirë, se cilën udhë ata duhet të zgjedhin. Sepse paturpësia do të bëhet e njohur së shpejti.

Shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë nuk do të jenë menjëherë të vetëdijshëm për atë që po ndodh. Do të jetë vetëm kur ata të lexojnë letra, të dhëna nga ato vëndet e larta, që ata do të gjejnë vështirësi.

Ata që e mbështesin Fjalën Time të Shenjtë, që i është dhënë njerëzimit përmes Dhuratës së Biblës së Shenjtë, do të sfidohen dhe do të nxiten të pranojnë ndryshimet. Këto ndryshime do t'ju jepen atyre dhe ata pritet që t'i përtypin ato dhe t'i pranjnë si e Vërteta. Ato çojnë tek një gjë.

Ata do të nxisin ata shërbëtorët e Mi të Shenjtë të pranojnë tolerancën e mëkatit.

Atyre do t'ju thuhet se Zoti është një Zot përherë e i mëshirshëm dhe se Ai i do gjithsecilin. Pra kjo pjesë është e vërtetë. Por pastaj, ata do të udhëzohen t'i shpërfillin ligjet, të cilat janë një paturpësi në Sytë e Mi. Familja dhe shkatërrimi i saj, do të jenë fillimi i gjithçkaje.

Të tjerët do të kërkohen të pranojnë një lloj të ri ceremonie që do të zëvendësoj Meshën dhe Praninë e Eukaristisë Sime të Shenjtë.

Kjo do të mendohet si një lëvizje e gjithë-përfshirë për të bashkuar të gjithë Kristjanët dhe fetë e tjera  në një të vetme. Ky do të jetë dhe fillimi i këtij fundi.

Dita kur Sakrificat ditore të Meshës të priten, do të jetë fillimi i të gjitha ngjarjeve që do të shpalosen, ashtu si është treguar edhe nga Gjoni Evangjelist. Kjo do të jetë koha e ngritjes së bishës dhe influenca e tij do të jetë e madhe. Ai do të fitoj zemrat dhe shpirtrat e shumë priftërinve. Qëllimi i tij është që të ndaloj të gjitha Meshat dhe të përdhosi Eukaristinë e Shenjtë.

Ai pothuajse e bën këtë përmes meshave të zeza të mbajtura në shumë Kisha Katolike. Bërthama e shërbëtorëve të pabesë po intrigojnë kundër Kishës Sime dhe ata do të çojnë shumë në udhë të gabuar.

Të jeni vigjëlent. Hapini sytë dhe më kërkoni Mua për forcën që do t'ju duhet për të qëndruar kundër këtij plani të turpshëm dhe të lig.

Kjo betejë brënda Kishës Sime në tokë do të jetë e egër. Prifti kundër priftit. Peshkopi kundër Peshkopit. Kardinali kundër Kardinalit.

Lë të dihet nga ata mes jush, shërbëtorët e Mi të shenjtë, që më njihni dhe më doni Mua. Unë do t'ju udhëheq. Unë do t'ju drejtoj. Unë do t'ju jap forcën për tu marrë me armiqtë e Zotit. Ju nuk jeni vetëm.

Ju kurrë nuk duhet të dëgjoni gënjeshtrat që ju jepen apo ju tregohen në Emrin Tim Të Shenjtë. Vetëm ju e dini të Vërtetën në zemrat tuaja. Dëgjojeni zemrën tuaj. Qëndroni besnik ndaj të gjithë asaj që ju është thënë se është Ligji I Zotit.

Nëse ju tregohet ndonjë gjë që duket se është në kundërshtim me Mësimet e Mia, atëherë ju duhet t'i ktheni shpinën.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-family-unit-and-the-destruction-of-it-will-be-at-the-root-of-everything/