Friday, 7 December 2012

Jesusi: “Armiqtë e Çifutëve në të gjitha shtetet do të mblidhen së bashku për të shtypur Israelin”

E Premte, 30 Nëntor 2012, ora 22:20

Bija Ime e dashur, koha për profecitë e parashikuara në Testamentin e Vjetër në lidhje me fatin e Çifutëve do të bëhet evidente së shpejti.

Populli Im i zgjedhur do të vuaj


Çifutët që e refuzuan Besëlidhjen e Zotit, të përcaktuar nga Moisiu, do të vuajnë ashtu si kanë bërë për shekuj. Fuqia që ata kanë mbi tokën e paraardhësve të tyre do t'ju hiqet dhe e vetmja zgjidhje do të jetë për të nënshkruar një traktat ku ata do të bëhen skllevër të antikrishtit. Populli Im I zgjedhur do të vuaj, ashtu si Unë vuajta dhe fare pak mëshirë do të tregohet ndaj tyre.

Trajtimi i Çifutëve do të jetë më i keq se ai i treguar gjatë genocidit që ndodhi në Luftën e Dytë Botërore.

Do të jetë në Israel që Vuajtja do të duket më qartë ashtu si është parashikuar.
Do të jetë për shkak të Israelit që lufta do të shtohet, kur do të bëhet e vështirë të vendoset se kush do të jetë armiku i vërtetë.

Traktati i paqes do të nënshkruhet menjëherë më pas dhe njeriu i paqes do të futet në skenën e botës.

Bashkimi Evropian do të zhduki të gjitha gjurmët e Zotit.

Bisha me 10 brirë, që është Bashkimi Evropian, do të zhduki të gjitha gjurmët e Zotit.
Tani është koha të pregatiteni për mizorinë e tyre, e cila do të jetë e padëgjuar ndonjëherë kur vjen puna për eleminimin e Krishtërimit.

Sa krenarë do të jenë ata kur më i vogli, i fshehur mes tyre, do të ngrihet dhe të mburret për fuqinë e tij. Ata do ta duartrokasin liderin e zgjedhur të kishës së re dhe fuqia e saj do të përhapet nëpër botë.

Kjo do të zhvillohet shpejt dhe ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që nuk e pranojnë të Vërtetën e kësaj profecie, duhet ta dinë këtë.

Nëse ju i pranoni ligjet e reja të Rromës, një qytet që do të zaptohet nga gënjeshtari dhe shërbëtori i antikrishtit, ju do të bëheni një i burgosur i këtij regjimi të ri. Kur të shikoni Sakramentin e Eukaristisë së Shenjtë të ndryshoj dhe të bëhet i padallueshëm, dijeni se kjo do të jetë mundësia juaj për t'i kthyer shpinën regjimit djallëzor.

Kisha Ime është e pamposhtur. Ajo do të mbetet e pamposhtur. Megjithatë, nëse të tjerët brënda Kishës Sime do të ngrihen kundër Mësimeve të Mia dhe të ndryshojnë Sakramentet e Shenjta, ata do të flaken tutje nga Kisha Ime. Regjimi i ri, jo i Zotit, nuk do të jetë i qëndrueshëm, sepse ai nuk do të përfaqësoj të Vërtetën. Kristjanët duhet t'i përmbahen vetëm Mësimeve të Mia.

Nëse ju ndiqni një regjim të krijuar nga njeriu, ju nuk mund ta quani veten Krisjtjan. Kushdo që thotë se Kisha Ime është e pamposhtur, është i saktë.

Kushdo që deklaron se i përket një kishe të re, ku Mësimet e Mia janë manipuluar dhe ku Sakramentet e Mi janë hequr, do të mashtrohet.

Kjo do të jetë një periudhë e vështirë për shërbëtorët e Mi të shenjtë, sepse ata duhet të ndjekin Ligjet e përcaktaura nga Kisha Ime. Unë tani ju them se ju prapë duhet ta bëni këtë. Por, menjëherë sa Sakramentet e Mia të jenë njollosur, ndiqni vetëm Kishën Time të Vërtetë. Deri atëherë vetëm ata shërëtorë që ndjekin të Vërtetën mund të deklarojnë të udhëheqin popullin Tim sipas udhëzimeve të dhëna nga Unë gjatë kohës Sime në tokë.

Ngritja e Paganizmit

Ngritja e paganizmit do të përfshij mbarë tokën dhe në fillimet e saj një ndjesi e rreme paqeje do të krijohet. Pastaj do të shikoni ngritjen e adhurimit të personaliteteve të shquara dhe një devotshmëri fanatike ndaj spiritualizmit të epokës së re dhe adhurimit satanik, të maskuara si therapi moderne psikologjike. Këtu do të jetë edhe adhurimi për vetveteën që do të jetë gjëja më e rëndësishme për ta arritur.

Imoraliteti seksual do të shtohet ndërsa Beteja e Armagedonit intesnifikohet.

Aborti dhe vrasja do të jenë kaq të zakonshme sa shumë do të krijojnë imunitet ndaj çdo ndjenje keqardhje për ata që janë të pambrojtur.

Do të jetë gjatë kësaj kohe që ushtria Ime do të vashdoj, e patrëmbur, në misionin e tyre për të shpëtuar shpirtra. Asgnjë nuk do t'i ndaloj ata dhe për çdo orë të lutjeve të tyre, Unë do të zbus shumë nga kjo vuajtje në botë.

Çifutëve Unë ju them këtë. Ju keni vuajtur për shkak të mos dëgjimit të Fjalës së Zotit përmes profetëve. Megjithatë, ju përfundimisht do ta pranoni Mesian e Vërtetë se shpejti. Pastaj ju gjithashtu do të bashkoheni me Ushtrinë Time ndërsa ajo marshon drejt fitores kundër antikrishtit.

Ju do të vuani ashtu si Unë vuajta, sepse kjo është parashikuar. Shtëpia e Davidit do ta ketë ditën e vet të fitores në ditën që Unë do të ngre Jeruzalemin e Ri nga hiri. Kur Mbretëria Ime e Re të shfaqet, mbreti I botës pagane dhe shërbëtorët e tij do të bëhen shkrumb e hi.

Premtimi Im të vij përsëri tek Mbretëria e Atit Tim është afër. Juve Unë ju premtoj Dashurinë Time dhe Besnikërinë Time, si Mesia jauj i premtuar kohë më parë.

Kjo është edhe trashëgimia juaj. Ju nuk më refuzuat Mua, Jesusin tuaj, kur Unë u kryqëzova. Ju refuzuat Zotin.

Unë Jam Zoti. Unë Jam udha për tu futur në Parajsën e Re. Pranojeni Dorën Time sepse Unë ju dua, Unë ju fal. Ju jeni Populli Im dhe Unë Jam duke ardhur për ju.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-enemies-of-the-jews-in-all-nations-will-gather-together-in-unity-to-crush-israel-2/