Friday, 21 December 2012

Virgjëra Mari: “Të gjithë ata që reklamojnë abortin dhe janë përgjegjës për futjen e saj, janë fajtor për mëkatin mortor”

E Martë, 18 Dhjetor 2012, ora 18:45

Bija ime e dashur, Krijimi më i shenjtë i Atit Tim të dashur, jeta e atyre foshnjeve në bark, po shkatërrohet milljona herë në mbarë botën.

I ligu ka influencuar qeveritë në të gjitha pjesët e botës për të bërë të sigurtë që aborti jo vetëm të pranohet, por edhe të shikohet si një gjë e mirë.

Sa shumë lotë tani po derdhen në Qiell! Të gjithë ëngjëjt dhe shenjtorët ulin kokat të trishtuar.

Fëmijët e Zotit do të shkatërrohen në numër të madh ndërsa fillon koha për Vuajtjen e Madhe.

Luftrat, uria, vrasjet dhe vetvrasjet do të shtohen. Megjithatë, është mëkati i abortit ai që e shkakton Zemërimin e Atit Tim më shumë se pothuajse çdo mëkat tjetër.

Vëndet që e tolerojnë abortin do të vuajnë shumë nga Dora e Zotit. Vëndet e tyre do të lotojnë kur të dëshmojnë ndëshkimin e tyre. Të gjithë ata përgjegjës për futjen e një vepre kaq të ndyrë do të kenë nevojë për shumë lutje.

Bija ime, është e rëndësishme që gjithkush të thotë Rozaren Time të Shenjtë çdo të Premte deri në javën e fundit të Janarit 2013 për të ndaluar abortin.

Çdo fëmij i vrarë në bark kthehet në një ëngjëll në Mbretërinë e Atit Tim. Ata luten, çdo ditë, për çdo nënë që ndërhyri me dijeni dhe pa hezitim për të përfunduar jetën e fëmijës brënda saj.
Lutjet e tyre janë përdorur për shpëtimin e shpirtrave të Nënave të tyre.

Të gjithë ata që reklamojnë dhe që janë përgjegjës për futjen e saj, janë fajtorë për mëkatin mortor.

Lutuni, lutuni, lutuni për këta mëkatarë, sepse ata janë në nevojë të madhe për Mëshirën e Zotit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-all-those-who-promote-abortion-and-who-are-responsible-for-it-being-introduced-are-guilty-of-mortal-sin/