Tuesday, 25 December 2012

Jesusi: “Unë ju mbuloj me këtë Bekim të Veçantë sot”

E Shtunë, 22 Dhjetor 2012, ora 20:36

Bija Ime e dashur, Dita e Krishtlindjes është Dhurata Ime për njerëzimin. Është për shkak të kësaj dite që jeta e përjetshme u bë e mundur për njerëzit e vdekshëm.

Unë, Jesu Krishti, Shpëtimtari I Botës, ju mirëpres të gjithëve ju, fëmijët e Zotit, në Mbretërinë që më është premtuar Mua nga Ati Im.

Unë erdha në botë I njohur vetëm nga pak veta. Lindja Ime e ndryshoi të ardhmen. Premtimi Im u pranua nga ndjekësit e Mi. Ata e dinin se Unë do të vija përsëri, por nuk e kishin idenë se kur. Ata i dëgjuan Mësimet e Mia, edhe pse shumë prej tyre nuk ishin njerëz të mësuar. Ata ishin të varfër dhe bënin një jetë të thjeshtë. Prapë ata ishin që më mirëpritën Mua.

E njëjta do të jetë e vërtetë tani kur Unë ju pregatis për Ardhjen Time të Dytë. Do të jenë ata shpirtra me dashuri të thjeshtë për Mua që do t'i hapin zemrat e tyre ndaj Thirrjes Sime. Dhe do të jenë ata mes jush, të përulët në zemër dhe të pastër në shpirt, që do të bëhen dishepujt e Mi sot. Do të jetë përmes jush, ashtu sikurse ishte kur Unë eca në tokë që Fjala Ime do të dëgjohet dhe besohet.

Unë ju mbuloj me këtë Bekim të Veçantë sot. Unë dëshiroj që ju ta pranoni Bekimin Tim të Mbrojtjes përmes kësaj Fushatë Lutje për të më mirëpritur Mua, Mesian, kur Unë të zbuloj Mbretërinë Time të Re.

Fushata e Lutjes (90) Falenderim për Ardhjen Tënde të Dytë Më Të Lavdishme

O Jesusi Im, unë të ofroj Ty lavdërime dhe falenderime për Ardhjen Tënde të Dytë Më Të Lavdishme.
Ju, Shpëtimtari im, erdhët në jetë për të më dhënë mua Jetën e Përjetshme dhe për të më çliroj mua nga mëkati.
Unë të ofroj Ty dashurinë time, falenderimet dhe adhurimin tim ndërsa e pregatis shpirtin tim për Ardhjen Tënde të Madhe. Amen


Shkoni tani dhe pregatituni. Sepse koha është e shkurtër dhe shumë është për tu bërë për të shpëtuar çdo shpirt.

Unë ju sjell Paqe, Dashuri dhe Gëzim në këtë ditë të veçantë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-shower-you-with-this-special-blessing-today/