Sunday, 16 December 2012

Jesusi: “Tradhëtarët e Fjalës Sime të Shenjtë, e dërguar përmes profetëve të Zotit, Unë solemnisht ju premtoj se do të çojnë në Zemërimin e Atit Tim”

E Mërkurë, 12 Dhjetor 2012, ora 23:54

Bija Ime e dashur, sa trishtohem kur Unë shikoj kaq shumë përçarje, që Fjala Ime e Shenjtë e dhënë përmes këtyre Mesazheve, ka shkaktuar.

Kur Fjala Ime, e dhënë vizionarëve dhe profetëve të vërtetë, bëhet e njohur në botë, ajo tërheq kritikë të menjëhershme. Përse është kjo? Kjo është sepse jam Unë, Jesusi juaj, Fjala e Shenjtë e Të Cilit gjithmonë do të vihet në dyshim dhe kritikohet, para se të deklarohet si herezi nga mëkatarët.

Arsyeja njerëzore, edhe pse e rëndësishme në rolin e gjykimit, luan një pjesë shumë të vogël në njohjen e Fjalës Sime.

Dashuria, që Fjala Ime e ndez në një shpirt, i cili nuk ka ligësi dhe është i pastër dhe i përulët, nuk mund dhe nuk do të mohohet. Do të jetë përmes këtyre shpirtrave që Unë do t'ju jap dhuratën që të jenë të aftë të më njohin Mua. Këta shpirtra, së bashku me profetin që Unë zgjedh për të përhapur Fjalën Time, do t'ju duhet ta pranojnë Kupën Time të vuajtjes.

Unë ju kërkoj ta shkëpusni veten nga joshjet e botës dhe të përqëndroheni tek Unë, sepse kjo do të jetë një udhë shumë e ashpër dhe e vetmuar kur të më ndiqni Mua.

Kur ju të sfidoheni në Emrin Tim, apo kur zërat e profetëve të Mi të vërtetë të tallen dhe të deklarohen se nuk vijnë nga Zoti, Unë ju them këtë.

Mos i nderoni sulme të tilla me asnjë lloj përgjigje. Qëndroni të heshtur në vuajtjen tuaj.

Zëri I Zotit do të Mbretëroj mbi botë tani dhe mos lejoni askënd t'ju largoj nga e Vërteta, e cila është shumë e rëndësishme, me qëllim që t'ju sjell ju mëkatarët e pashpresë në Krahët e Mi të Shenjtë për t'ju qetësuar.

Unë ju sjell Paqe. Argumentat, kritikat dhe shfaqjet publike me autoritet nga ata që e shpallin Fjalën Time nga njëra anë dhe i dënojnë të tjerët në Emrin Tim nga ana tjetër, nuk duhet të pranohen. Kjo lloj sjellje nuk është nga Zoti. Ajo vjen nga shpirtrat e ligj.

Kujtoni se nuk janë profetët e Mi ata që ju lëndoni. Do të jem Unë Ai që ju fyeni.

Ju jeni fajtor për kohën e harxhuar dhe për largimin nga Puna e Shpirtit të Shenjtë. Ju nuk do të lejoheni të sakrifikoni shpirtrat e atyre që ju guxoni t'i çoni në udhë të gabuar në Emrin Tim.

Ju, që mëkatoni kundër Meje duke e penguar Fjalën e Zotit të dëgjohet në këto kohë, do të flaken tutje. Durimi Im po dobësohet. Shqetësimet e Mia po intensifikohen. Dhimbja Ime po më torturon. Ju po përpiqeni t'i mashtroni ndjekësit e Mi, roli i të cilëve në udhëheqjen e ushtrisë Sime të mbetur është supreme.

Unë ju lutem të më kërkoni Mua të vij tek ju që të mund t'ju jap ngushëllim, sepse mos u gënjeni, ju jeni shpirtra të turbulluar dhe mëkatet tuaja janë të njohura për Mua.

Arroganca juaj po e fyen dhe e ofendon Atin Tim. Dëshira juaj për të sakrifikuar shpirtrat tuaj, për shkak të ambicjes suaj të dukeni si zëdhënësa inteligjent dhe autoritative për Mua, është e neveritshme në Sytë e Mi.

Tradhëtarët e Fjalës Sime të Shenjtë, e dërguar përmes profetëve të Zotit, Unë solemnisht ju premtoj se do të çojnë në Zemërimin e Atit Tim. Ndëshkimi juaj do të jetë i shpejtë. Koha juaj është e kufizuar. Ju keni vetëm një kohë të shkurtët të zgjidhni se kujt zotërie me të vërtetë do t'i shërbeni.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/traitors-of-my-holy-word-sent-through-gods-prophets-will-i-solemnly-promise-result-in-the-wrath-of-my-father/