Monday, 3 December 2012

Jesusi: “Priftërinjtë e Mi, ju nuk duhet të më fyeni Mua duke më deklaruar Mua gënjeshtar”

E Martë, 27 Nëntor 2012, ora 20:08

Bija Ime e dashur, Unë duhet të shpjegoj se shumë prej jush që punoni fortë për të shpallur dhe përhapur Fjalën Time të Shenjtë, do të sulmoheni më shumë se kurrë nga ata që e quajnë veten ekspertë, të cilët do t'i shpërfillin këto Mesazhe si të parëndësishme.

Të tjerët që do t'ju sulmojnë, do të thonë se ju nuk keni asnjë të drejtë të shpallni Fjalën Time apo ta deklaroni atë si të Vërtetë.

Më në fund, ju do të kërcënoheni nga disa shërbëtorë të shenjtë nga brënda Kishës Sime dhe do t'ju kërkojnë të ndaloni, sepse janë të fyer nga puna juaj. Ata do të thonë se këto Mesazhe nuk janë nga Zoti.

Ata dyshojnë se ato vijnë nga një forcë djallëzore. Ata do të thonë se këto Mesazhe janë në kundërshtim me Mësimet e Kishës Sime. Unë ju them këtë atyre.

Cila pjesë e Mesazheve ju shkakton një dhimbje të tillë? Përse nuk flisni të Vërtetën kur e kritikoni Fjalën Time?

Përse mburreni për njohuritë tuaja mbi çështjet shpirtërore që ju thoni ja kalojnë njohurive të Mia?

A flisni në emër të Trupit Tim në tokë, Kishës Sime? Nëse është kështu, atëherë Unë, përmes Priftit Tim të Shenjtë, nuk e kam autorizuar këtë.

A është fushata juaj për refuzimin e këtyre Mesazheve e bazuar kaq intensivisht mbi përshtypjet dhe opiniont tuaja personale?

Ju gjeni gabime dhe pastaj kërcënoni turmën tuaj se nëse e lexojnë Fjalën Time, ata do të bëjnë gabim.

Fjala Ime e Shenjtë, ju thoni, duhet të refuzohet dhe pastaj ju i thoni ndjekësve të Mi se është detyra e tyre ta bëjnë këtë.

Përse keni frikë nga Mbreti tek I Cili ju i keni kushtuar jetën tuaj?

Ju nuk duhet të keni frikë nga Unë, dhe prapë Fjala Ime nuk ju bën të ndjeheni mirë.

Do të ketë shumë të vetë-quajtur profetë në botë që nuk janë të vërtetë dhe ata kanë nevojë për lutjet e shumë vetave. Megjithatë, për ata që janë të vërtetë, këta janë ata që ju gjithmonë duhet të synoni më tepër. Do të jenë profetët e Mi të vërtetë  ata që do të shkaktojnë zemërimin e priftërinjve, të cilët akoma janë të paqartë mbi qëllimin e këtij Misioni Tim të Shenjtë.

Kini kujdes se kë ju sfidoni, hidhni vrer, gënjeshtra dhe të përhapni fjalë të këqija, sepse Unë nuk ju kam dhënë as juve dhe as Kishës Sime autoritetin ta bëni këtë. Priftërinjtë e Mi, ju nuk duhet të më fyeni Mua duke më deklaruar Mua gënjeshtar.

Kur dita e të Vërtetës t'ju zbulohet, atëherë juve do t'ju vij shumë turp.

Ju duhet t'i ulni armët dhe të eleminoni gjithë urrejtjen dhe zemërimin që ju torturon tani. Pastaj shikoni se çfarë ka ndodhur tek ju. Satani ju ka mashtruar në një mënyrë të tillë sa sulmet tuaja gojore dhe me shkrim mbi këtë Punë e tejkalojnë atë që pritej nga ju si priftërinj.

Përse ka ndodhur kjo? Është për të vonuar këtë Mision dhe për t'i larguar njerëzit nga Lutjet e Mia që janë dërguar nga Qielli për të shpëtuar shpirtrat. Ajo që ju po bëni është të më ndaloni Mua, Jesusin tuaj, në Planin Tim për shpëtimin e njerëzimit.

Kjo është një fyerje serioze kundër Zotit.

Këtu është një Fushatë Lutje për t'ju ndihmuar t'i përgjigjeni Thirrjes Sime dhe t'ju çliroj nga tortura e dyshimit.

Fushata e Lutjes (86) Më çliro nga tortura e dyshimit

Unë vij para teje i ngatërruar, i pasigurtë dhe i pashpresë, Jesus i dashur,
sepse jam Ii shqetësuar për të Vërtetën që Ti e shpall brënda Mesazheve të Tua.
Më fal nëse unë të fyer Ty.
Më fal nëse unë nuk mund të dëgjoj Ty.
Hapi sytë e mi që të më tregohet se çfarë Ti kërkon nga unë të kuptoj.
Unë të lutem Ty të më dhurosh Fuqinë e Shpirtit të Shenjtë për të më treguar të Vërtetën.
Unë të dua Ty, Jesus i dashur dhe të lutem Ty të më çlirosh nga tortura e dyshimit.
Më ndihmo t'i përgjigjem thirrjes Tënde.
Më fal nëse të kam fyer Ty dhe më sill më pranë Zemrës Tënde.
Më udhëhiq drejt Mbretërisë Tënde të Re dhe më dhuro favoret,
që me anë të lutjeve dhe vuajtjeve të mia,
të mund të ndihmoj Ty për të shpëtuar shpirtrat kaq të shtrenjtë për Zemrën Tënde të Shenjtë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-priests-you-must-not-offend-me-by-declaring-me-to-be-a-liar/