Sunday, 23 December 2012

Jesusi: “Unë dhashë jetën për ju. Për këtë arsye ju duhet të besoni tek Unë tani”

E Mërkurë, 19 Dhjetor 2012, ora 21:00

Bija Ime e dashur, Unë duhet t’ju paralajmëroj se kritika do të shtohet kundër teje dhe Fjalës Sime, që po të jepet në këtë kohë.

Ju nuk duhet të lejoni shpërqëndrimet apo dyshimet t'ju ndalojnë së përhapuri çdo Fjalë të vetme që Unë ju jap. Njerëzit kurrë nuk duhet t'i vënë në dyshim profecitë e dhëna që nga dita e Moisiut. As edhe një profeci nuk përmban gënjeshtra.

Tani kur Unë i zbuloj botës sekretet dhe planet e Mia për njerëzimin, që deri tani nuk janë treguar, mos u largoni. Sepse Unë ju tregoj tani shumë gjëra që akoma kanë për të ardhur, për të cilat ju dishepujt e Mi, duhet të informoheni, që të mos dështoni në pregatitjen për Kthimin Tim të Lavdishëm

Asnjë njeri të mos i mohoj vetes dhuratën që Unë sjell për jetën e përjetshme. Ata mes jush, mjaft me fat për të hyrë në Epokën e Re kur Qielli dhe Toka të bëhen një, duhet të ndjekin Udhën e Të Vërtetës.

Tani është koha për besimin tuaj tek Unë, Shpëtimtarin tuaj, të sfidohet me të vërtetë dhe të testohet. Së shpejti ju do të detyroheni t'i refuzoni Mesazhet e Mia. Çdo përpjekje do të bëhet për t'ju detyruar të refuzoni Fjalën Time dhe ta deklaroni të Vërtetën të jetë herezi.

Ktheheni mëndjen tuaj tani tek Ditëlindja Ime. Tek Mësimet që Unë I dhashë njerëzimit, që ata të mund të mësojnë se si ti pregatisin shpirtrat e tyre. Tek Sakrifica e bërë nga Vdekja Ime në Kryq për të shpëtuar shpirtrat.

Unë dhashë jetën për ju. Për këtë arsye ju duhet të më besoni Mua tani.

Unë Jam Drita, që ndriçon mbi udhën ku ju duhet të ecni. Në secilën anë të kësaj udhe, shpirtrat e ligj do t'ju tërheqin, torturojnë, dhe përpiqen që t'ju bëjnë të ecni mbrapsh nga e njëjta udhë që erdhët dhe drejt errësirës. Ata do ta bëjnë këtë përmes ngacmimeve të të tjerëve që do t'ju torturojnë për shkak të besnikërisë suaj ndaj këtyre Mesazheve.

Ju duhet të qëndroni në meditim të heshtur, të lexoni Fjalën Time dhe të ndjeni Praninë Time. Lejoni Shpirtin Tim të Shenjtë t'ju qetësoj zemrën dhe të ndjeni Dashurinë Time t'ju pushtoj. Kur dhimbja juaj të intensifikohet për shkak të këtij Misioni, dijeni se ju jeni në bashkim të plotë me Mua, Jesusin tuaj.

Kurrë mos u dorëzoni. Mos e refuzoni Dorën Time të Mëshirës. Më lejoni Mua t'ju përqafoj për t'ju dhënë kurajon që ju duhet për të vazhduar në këtë udhëtim me Mua deri në ditën që Unë vij për t'ju shpërblyer.

Jesusi juaj I dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-died-for-you-because-of-this-you-must-trust-me-now/