Sunday, 30 December 2012

Jesusi: “Njohuritë shumë shpesh edhe mund t’ju verbojnë ndaj të Vërtetës”


E Premte, 28 Dhjetor 2012, ora 06:05

Bija Ime e dashur, është vetëm kur zemra jote është me të vërtetë e hapur ndaj Meje, që ti mund të përjetosh Dritën Time dhe të njohësh të Vërtetën.

Shumë thonë se kanë kërkuar për Dhuratën e dijes dhe se i janë lutur Shpirtit të Shenjtë për ta marrë atë. Jo të gjithë që kërkojnë, do t'ju jepet dija që duhet për të marrë këtë Dhuratë të çmuar. Dhe prapë ata do të thonë se e kanë marrë. Pastaj ata do të më fyejnë Mua duke deklaruar se Fjala Ime e Shenjtë i vë ata në siklet. Ata pohojnë se shqetësimet e tyre do të thonë se Mesazhet e Mia të Shenjta po vijnë nga shpirti i keq.

Për ju që me krenari deklaroni interpretimin tuaj të shtrëmbëruar të Fjalës Sime të Shenjtë të jetë e rreme, e dhënë njerëzimit përmes këtyre Mesazheve, Unë kam këtë për t'ju thënë.

Kur erdhët herën e fundit para Meje të zhveshur? Pa mburojën e krenarisë t'ju mbronte? Kur erdhët para Meje, në gjunjë, duke më thirrur Mua me të vërtetë që t'ju drejtoj ju, pa i vënë më parë duart tek veshët duke refuzuar të dëgjoni? A nuk e dini se Unë do t'ju ndriçoj me Dhuratën e dijes, kur ju vini para Meje pa ndonjë opinion tuaj të para-menduar? Ju nuk mund të jeni të lirë nga zinxhirët e krenarisë intelektuale, e cila ju verbon ndaj të vërtetës së njohurisë shpirtërore, deri sa të jeni të zhveshur nga gjithë krenaria njerëzore.

Për ata mes jush që kalojnë vite për të studjuar Shkrimin e Shenjtë dhe që e konsiderojnë veten të pregatitur mirë – dhe prapë më të vlefshëm për të përcaktuar fjalën Time – ju duhet të mendoheni përsëri.

Njohuria e Librit të Atit Tim nuk ju kualifikon më tepër se sa një lypës në rrugë me asnjë lloj edukimi mbi çështjet shpirtërore. Njohuria mund edhe shumë shpesh t'ju verboj ndaj të Vërtetës. Njohuria e bazuar në interpretimin tuaj njerëzor të Librit të Atit Tim nuk do të thotë asgjë, kur vjen puna për të kuptuar Fjalën e Zotit.

Ju që mburreni për metodat tuaja të mësuara duke ndjekur Shkrimin e Shenjtë të Zotit, dhe pastaj e përdorni këtë për ta mohuar Fjalën Time që i jepet sot botës, jeni fajtor të mëkatit. 

Mëkati juaj është mëkati i krenarisë. Ju më fyeni Mua sepse krenaria juaj vlen më shumë për ju sesa dashuria për Mua, në formën e saj më të thjeshtë.

Dashuria për Mua, Jesusin tuaj, vjen nga zemra. Shpirtrat që e meritojnë Mbretërinë Time e njohin Zërin Tim shpejt. Shpirtrat që e kundërshtojnë Fjalën Time dhe i inkurajojnë të tjerët të më refuzojnë Mua plotësisht, janë të influencuar nga shpirti i keq. Ju më shkaktoni Mua neveri. Zërat tuaj të ligj, kur ju bërtisni dhe me krenari deklaroni vlerat tuaja, të bazuar në njohjen tuaj të Shprimit të Shenjtë, do të heshten.

Durimi Im kurrë nuk mbaron, por ju që qëndroni para Meje dhe dëmtoni me qëllim Planin Tim të Shpëtimit, ju do të flakeni në shkretëtirë sa hap e mbyll sytë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: