Sunday, 9 December 2012

Jesusi: “Të gjitha kombet e botës janë të bashkuara në një me Zotin. Të gjithë janë pjesë e të njëjtës familje”

E Shtunë, 1 Dhjetor 2012, ora 19:45

Bija Ime e dashur, kur Unë jap dashuri në zemrat e prindërve tuaj, kjo do t'ju japi vetëm një grimcë të vogël të dashurisë që Unë mbaj për ju në Zemrën Time.

Një fëmij që është ushqyer me dashurinë e pastër të prindërve të tij është i bekuar, sepse kjo është një shije e Dashurisë, që Zoti e ka për të gjithë fëmijët e Tij.

Dashuria Ime është në veçanti e pranishme në zemrën e bashkësisë familjare, sepse dashuria, e cila e formon atë, të kujton Familjen e Shenjtë.

Të gjitha kombet e botës janë të bashkuara në një me Zotin. Të gjithë janë pjesë e të njëjtës familje. Në disa familje ka më shumë dashuri dhe të gjithë fëmijët janë në harmoni me prindërit e tyre.

Në familjet e tjera ka ndarje, ku fëmijët largohen dhe bien në dëshpërim.

Kur një fëmij largohet nga udha e të Vërtetës dhe e gjen veten të molepsur në vepra të këqija, ai shkakton shumë shqetësim në familjen e tij.

Kur ai është në dhimbje dhe është i dhënë pas kënaqësive mëkatore të trupit, ai shkakton ankth të tmerrshëm për prindërit e tij.

Kur ai refuzon t'i lejoj ata ta ndihmojnë atë, ata jo vetëm që dëshpërohen dhe mërziten, por edhe merakosen.

Kur ai i kthen shpinën vëllezërve dhe motrave të tij, shkakton dhimbje dhe ankth dhe kur ai i  refuzon ata, ai refuzon gjithë familjen e tij.

Kjo familje e prishur, edhe pse e bashkuar, në lidhje me djalin e prapë, nuk mund të gjejë paqe.

Ata do të sakrifikonin çdo gjë vetëm të shpëtonin fëmijën e tyrë të çorientuar të mos e shkatërronte mundësinë e tij për lumturi në jetë.

E njëjta gjë është e vërtetë edhe për fëmijët e Zotit që e refuzojnë Dorën e Tij të Dashurisë dhe Mëshirës. Sa e bën kjo Atë të derdhi lotë me dëshpërim.

Sepse ata ndjekësit e Mi që dëshmojnë këta shpirtra të humbur të enden nëpër botë duke kërkuar prehje në gjërat që nuk janë të Zotit, ndjejnë gjithashtu dëshpërim në zemrat e tyre. Ata ndjejnë frikë gjithashtu, sepse e dinë se nëse këta shpirtra të shkretë nuk më kërkojnë Mua, Jesusin e tyre, t'i shpëtoj ata, atëherë ata do të jenë të humbur përgjithmonë.

Kisha Ime e Gjallë në tokë, e përbërë nga të gjithë ndjekësit e Mi, duhet të më ndihmojnë Mua të shpëtoj çdo shpirt të vetëm.

Pa të gjithë Fëmijët e Zotit, do të jetë një bashkim i dhimbshëm, sikur edhe një shpirt i vetëm të jetë i humbur për Mua.

Ne jemi një, të gjithë fëmijët e Zotit. Më sillni Mua, përmes lutjeve tuaja, shpirtrat e atyre mes jush, përfshi ata që nuk do ta pranojnë Egzistencën e Zotit dhe ata që janë të përfshirë në jetët e tyre kaq mëkatare, sa nuk mund të gjejnë një shpëtim të shpejtë.

Pastaj më sillni Mua shpirtrat e atyre mëkatërve të mashtruar që bien në çdo kurth të ngritur para tyre nga i ligu.

Aty ka ka dëshirë, nga ana e dishepujve të Mi, për të ndihmuar në shpëtimin e shpirtrave, Unë do t'i shumfishoj këto shpirtra një mijë herë. Ky është një premtim për ju. Përpjekjet tuaja nuk do të shkojnë kot. Çdo pjesë e vuajtjes suaj, që ju e duroni në Emrin Tim, e ofruar tek Unë vullnetarisht, do të përdoret për të shpëtuar shumicën e njerëzimit.

Duajeni familjen tuaj ashtu si Unë ju dua ju. Duajini vëllezrit dhe motrat tuaja ashtu si do t'i donit në familjet tuaja dhe Unë do t'ju mbuloj me hiret.

Duajini armiqtë tuaj dhe vërtetojeni atë duke u lutur për ata dhe Unë do ta shpëtoj shpirtin e tyre.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/all-nations-of-the-world-are-united-as-one-with-god-all-are-part-of-the-same-family/