Kerko Mesazhet ketu

Tuesday, 11 December 2012

Jesusi: Profeti i Rremë tashmë i ka planifikuar se si do t’i fitoj postet brënda Kishës Katolike”

E Premte, 7 Dhjetor 2012, ora 18:45

Bija Ime e dashur, ndërsa koha po afron për profetin e rremë ta bëj veten të njohur, pregatitjet tashmë janë bërë prej tij dhe bashkpunëtorëve të tij të dënojnë këto Mesazhe.

Shumë profetë të rremë po infiltrojnë mes ndjekësve të Mi në çdo cep. Kjo do të shkaktoj jo vetëm rrëmujë, por ata do të largojnë fëmijët e Zotit nga Unë.

Ndërsa ju vazhdoni të refuzoheni nga grupet brënda Kishës Sime, ata do të ngrihen kundër Meje duke deklaruar se të tjerë të ashtuquajtur profetë e sjellin të Vërtetën tek njerëzimi

Një nga shërbëtorët e Mi të shenjtë, që ashtu si Juda para tij, më ka tradhëtuar Mua. Ai do të jetë si një gjëmb në brinjën tënde.

Kur të filloj Kryqëzimi I Kishës Sime, në ditët e saj të fundit, çdo gjë që ndodhi gjatë Mundimeve të Mia, do të replikohet tani në tokë.

Si fillim Fjala Ime e Shenjtë do të refuzohet.

Pastaj profeti Im i fundit do të tradhëtohet, në Praninë e Eukaristisë Sime të Shenjtë. Ti, bija Ime, do të deklarohesh se je mashtruese prej një nga këta profetët e rremë, i cili do ta bëj këtë në një Kishë Katolike para Tabernakullës Sime.

Fjalët e tyre blasfemuese do të duartrokiten nga ata armiq të Zotit të veshur me rroba të shenjta.

Gjatë kësaj kohe shumë profetë të rremë do të bëhen të njohur, kështu që zërat e tyre do ta mbysin zërin Tim. Pastaj njëri mes tyre do të përpiqet të të shkatërroj ty.

Dora e Atit Tim do të godas mbi ata që i lëndojnë profetët e Tij, të dërguar për të pregatitur botën për Ardhjen Time të Dytë.

Për fat të keq, shumë shpirtra të shkretë do të çohen në udhë të gabuar. Nuk është problemi se do të refuzojnë ty, bija ime. Por do të jetë ajo, që ata do të pengojnë shpirtrat të shpëtojnë.

Unë ju bëj thirrje atyre që më duan Mua, të dëgjojnë me kujdes fjalët e profetëve të rremë. Vini re se, si ata nuk do të vihen në pyetje nga priftërinjtë; se si ata do të reklamohen prej tyre; dhe se si do të lejohen të predikojnë gënjeshtra nga katedtrat në Shtëpinë e Atit Tim.

Këto ngjarje do të përhapen ngado dhe ata do të shtrojnë udhën për profetin e rremë ashtu si është parashikuar, i cili do të vij së shpejti të deklaroj fronin e tij.

Paturpësia që do të kryhet mbi Kishën Katolike, pastaj do të shumfishohet nga veprat e antikrishtit.

Ky njeri, i drejtuar nga Satani, shpejt do të duket si një mik i Israelit. Pastaj ai do të duket sikur e mbron atë me ndihmën e Babilonisë, e cila është Bashkimi Evropjan.

Ta gjitha luftrat, të filluara qëllimisht në Lindjen e Mesme, do të përhapen në Evropë.

Antikrishti do të përhapi ateizmin, e fshehur pas maskës së Fesë e Botës së Re, e cila do të udhëhiqet nga profeti i rremë.

Bija Ime, sekretet që Unë të kam dhënë mbi identifikimin e profetit të rremë dhe çështjeve të tjera nuk duhet të zbulohen akoma. Megjithatë dije këtë.

Profeti i rremë, që do të pohoj se është njeri i Zotit, tashmë e ka planifikuar se si do t'i marri postet brënda Kishës Katolike.

Ai dhe antikrishti punojnë tashmë të bashkuar, me qëllim që të sjellin shkatërrim mbi botën, e cila do të pasojë pasi përçarja në Kishën Katolike të ketë ndodhur.

Ndjekësit e Mi, ju nuk duhet të dëgjoni ata që përpiqen të ndalojnë lutjet tuaja. Ju mund të pyesni, cili njeri i Zotit do të ndalonte thënien e lutjeve, thënien e Kurorës së Mëshirës Hyjnore apo thënien e Rozares së Shenjtë? Përgjigja është se çdo njeri që përpiqet t'ju ndaloj nga lutja, madje edhe ata të veshur me rrobat e shërbërorëve të shenjtë, nuk duhen besuar.

Këto janë kohë të rrezikshme për profetët e Mi të vërtetë, të cilët gjithmonë do të refuzohen.

Kështu do t’i njihni se kush janë ata.

Ashtu si Unë u refuzova, u torturova, u godita dhe u përbuza nga priftërinjtë e kohës Sime, po ashtu edhe profetët e Mi do të vuajnë.

Kurrë mos i refuzoni profetët e vërtetë. Dëgjojini lutjet që ata do të sjellin tek njerëzimi si një Dhuratë nga Qielli. Nëse ata nuk ju sjellin lutje, atëherë ata nuk janë të dërguar nga Unë.

Nëse janë mirëpritur me krahët hapur nga priftërinjtë, peshkopët dhe shërbëtorët e tjerë të shenjtë, publikisht në Kishat e tyre, ata nuk janë dërguar nga Unë.

Më njihni Mua. Njihni profetët e Mi. Ata do të vuajnë të njëjtat mundime që Unë durova. Ata do të refuzohen nga ata në Kishën Time, ndjekësit e Mi dhe të tjerët që pohojnë se flasin në Emrin Tim.

Puna e tyre nuk do të jetë e lehtë. Por do të jetë prej refuzimit të tyre publik, shpifjet e ndyra që do të përhapen për ata, të cilat ata do të duhet të durojnë, që ju do të më njihni Mua.

Shkoni tani dhe mos lejoni zemrat tuaja të mashtrohen nga gënjeshtarët.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-false-prophet-has-already-planned-how-he-will-take-over-the-ministries-within-the-catholic-church/