Sunday, 3 March 2013

Jesusi: “Ai do të jetë një aleat shumë i ngushtë i profetit të rremë dhe nuk do të ketë asnjë iluzion se kush është ai – biri i Satanit”


E Hënë, 25 Shkurt 2013, ora 22:00

Bija Ime e dashur, kohët që do vijnë do ta shkundin botën nga dremitja, pavarësisht se cilën fe njerëzit ndjekin, sepse zëri i bririt të vogël do të rrëmbej vëmëndjen nga mbarë bota. I ulur në Fronin e Piterit, ky mashtrues do të bërtasi fort dhe me krenari do të deklaroj zgjidhjen e tij për të bashkuar të gjitha kishat në një të vetme. I salutuar si një inovator modern, ai do të duartrokitet nga bota jobesimtare sepse ai do ta fali mëkatin.

Ai do të sjelli ligje të reja, të cilat jo vetëm që do t'i kundërshtojnë Mësimet e Kishës Katolike, por edhe do të jenë kundër të gjitha ligjeve Krishtere. Priftërinjtë që i refuzojnë këto Mesazhe do të detyrohen t'i rikonsiderojnë ato kur e vërteta e hidhur t'ju tregohet. E Vërteta e Fjalës Sime, e dhënë ty, bija Ime, gradualisht do të kuptohet më në fund nga ata. Sa do të lotojnë të trishtuar kur ta kuptojnë se jam Unë, Jesu Krishti, I Cili – me Bekimin e Atit Tim – po ju zbulon profecitë e ditëve të fundit me çdo hollësi.

Pastaj ata do të gëlltisin çdo Fjalë nga Buzët e Mia të Shenjta kur Unë të zbuloj ngjarje të tjëra që do të vijnë, për të pregatitur njerëzimin. Është e rëndësishme që njeriu të dëgjoj dhe t'i përgjigjet Thirrjes Sime, me qëllim që Unë të mund të shpëtoj këdo nga mbërthimi i bishës.

Profeti i rremë, ndërsa është i ngarkuar me ambicjet e tij të larta për të bërë përshtypje mbi Katolikët e botës, do të lihet mënjanë për pak kohë, sepse antikrishti do të hyj tani në skenën botërore, ashtu si është thënë. Kur të dëgjoni raportet e medias për përfaqësuesin e ri, premtues dhe të aftë të paqes, ju do ta njihni se kush është ai. Ai do të jetë një aleat shumë i ngushtë i profetit të rremë dhe nuk ka asnjë iluzion se kush është ai – biri i Satanit.

Dijeni se, pavarësisht se sa e frikshme mund të jetë kjo, Unë, Jesu Krishti, Jam Mbret. Asnjë njeri, asnjë armik, nuk ka më shumë fuqi se Zoti. Por beteja për shpirtrat duhet luftuar, ashtu si është thënë. Duke e përhapur Fjalën Time, Mesazhet e Mia dhe Lutjet e Mia, ju do të më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat që Unë kam nevojë, dhe kështu Parajsa Ime e Re do të mbushet me të gjithë fëmijët e Zotit.

Gjithmonë besoni tek Unë, Jesusi juaj, ndërsa Unë ju udhëheq dhe mbroj gjatë këtij turpi në tokë. Unë ju premtoj se periudha do të jetë e shkurtër.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: