Sunday, 24 March 2013

Jesusi: “Unë dëshiroj që të gjithë ndjekësit e Mi të kryejnë një kohë argjërimi nga e Hëna që vjen deri në orën 15:30 të Premten e Zezë”


E Premte, 22 Mars 2013, ora 21:45

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj që të gjithë ndjekësit e Mi të kryejnë një kohë argjërimi nga e Hëna që vjen deri në orën 15:30 të Premten e Zezë.

Madje edhe një dhuratë e vogël argjërimi do të sjelli, për të gjithë ju, një kuptim të plotë mbi Planin Tim të Shpëtimit dhe se si ju mund të më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat e gjithë mëkatarëve.

Do të jetë përmes argjërimit që ju do të bëheni të plotë përsëri. Duke e pastruar trupin, shpirti juaj do të rilindet. Unë gjithashtu dëshiroj që ju të merrni Sakramentin e Rrëfimit, apo çfarëdo lloji pendese është e vlefshme për ju. Ju lutem, nëse ju nuk jeni në gjëndje të merrni këtë Sakrament, atëherë pranojeni Dhuratën e Faljes Absolute Time që Unë ju kam dhënë disa kohë më parë.

(E Martë, 31 Janar 2012, ora 21:30

Ju duhet ta thoni këtë lutje për 7 ditë rresht që t'ju jepet dhurata e faljes absolute të plotë dhe Fuqia e Shpirtit të Shenjtë.

“O Jesusi im. Ti je Drita e tokës. Ti je Flaka që i prek gjithë shpirtrat. Mëshira dhe Dashuria Jote nuk kanë kufi. Ne nuk jemi të vlefshëm për Sakrificën që Ti bëre me vdekjen Tënde në Kryq. Prapë ne e dimë se Dashuria Jote për ne është më e madhe se dashuria që ne mbajmë për Ty. Na e fal, O Zot, dhuratën e përulësisë, që ne ta meritojmë Mbretërinë Tënde të Re. Na mbush me Shpirtin e Shenjtë që ne të mund të marshojmë përpara dhe të drejtojmë ushtrinë Tënde për të shpallur të Vërtetën e Fjalës Tënde të Shenjtë dhe të pregatisim vëllezrit dhe motrat tona për Lavdinë e Ardhjes Tënde të Dytë në tokë, Ne të nderojmë Ty. Ne të Lavdërojmë Ty. Ne të ofrojmë veten tonë, shqetësimet tona dhe vuajtjet tona si një duratë për Ty për të shpëtuar shpirtrat. Ne të duam Ty, Jesus. Ki Mëshirë për të gjithë fëmijët e Tu, kudo që mund të jenë. Amin”)

Pastaj në shpirt, Unë dëshiroj që ju të bashkoheni me Mua, sikur të ishit të pranishëm me apostujt e Mi në Darkën Time të Fundit. Ju do të ndani me Mua, bukën e pabrume dhe do të hani me Mua në tryezën Time. Ju, ndjekësit e Mi, mund të ndani me Mua, Kupën Time të Vuajtjes, sipas vullnetit tuaj të lirë, nëse e pranoni ofertën Time.

Nëse ju mund ta pranoni këtë, në shpërblim për mëkatet e njeriut mortor, ju do të shpëtoni miljona shpirtra. Unë do t'i dhuroj Mëshirë mëkatarëve më të ngurtë, si shpërblim për dhuratën tuaj të vuajtjes.

Këtu është Fushata e Lutjes për ju që dëshironi të ndani Kupën Time të Vuajtjes. Ta thoni këtë, 3 herë, kur të mundeni, por nëse është e mundur gjatë çdo kohe të argjërimit.

Fushata e Lutjes (103) Për të ndarë Kupën e Vuajtjes me Krishtin

 “Unë ulem para Teje, i dashur Jesus, dhe tek Këmbët e Tua për të bërë çfarë Ti dëshiron me mua për të mirën e të gjithëve.
Më lejo të ndaj Kupën Tënde të Vuajtjes.
Merre këtë dhuratë nga unë, që Ti të mund të shpëtosh ata shpirtra të gjorë që janë të humbur dhe pa shpresë.
Më merr mua, në trup, që të mund të ndaj Dhimbjen Tënde.
Mbaje zemrën time në Duart e Tua të Shenjta dhe sille shpirtin tim të bashkohet me Tëndin.
Me anë të dhuratës sime të vuajtjes, unë e lejoj Praninë Tënde Hyjnore të pushtoj shpirtin tim, që Ti të mund të shpengosh të gjithë mëkatarët dhe të bashkosh të gjithë fëmijët e Zotit përherë e përgjithmonë. Amin”

Kjo sakrificë nga ana juaj, e dhuruar tek Unë, Jesu Krishti, Shpenguesi i gjithë njerëzimit, do të më lejoj Mua të hedh Mëshirën Time të Madhe mbi mbarë botën.

Më e rëndësishmja është se, Unë do të shpëtoj madje edhe ata që më urrejnë Mua. Lutjet dhe sakrificat tuaja janë i vetmi hir shpëtimi për ata, sepse pa këtë, ata do të shkatërroheshin nga i ligu.

Nëse ju nuk dëshironi ta duroni këtë vuajtje, Unë do t'ju dhuroj bekime të mëdha dhe do t'ju kërkoj që të vazhdoni me Mua në udhëtimin Tim për të zgjuar botën nga dremitja dhe që Unë të ngre vellon e mashtrimit që e ka mbuluar atë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: