Friday, 22 March 2013

Jesusi: “Ashtu si i verbëri nuk mund të shikoj, do të ketë nga ata në mes të Kishës në Rromë që mund të shikojnë, por që do të refuzojnë të pranojnë të Vërtetën”


E Mërkurë, 20 Mars 2013, ora 19:15

Bija Ime e dashur, Kryqësimi Im po përjetohet përsëri dhe çdo pjesë lidhet me kohën që çon drejt Ardhjes Sime të Dytë.

Tani që Trupi Im – Kisha Ime – po duron goditjen, për kaq shumë vjet, për shkak të shpirtit të ligë, Kurora e Gjëmbave tani po vendoset mbi udhëheqjen brënda Kishës Sime.

Kur gjëmbi i tretë e shpoi Syrin Tim të Djathtë, Unë nuk mund të shikoja më përmes tij. Vetëm përmes Syrit Tim tjetër Unë mund të shikoja dhimbjen e tmerrshme, që po përjetohej nga Nëna Ime. Tani që Kurora e Gjëmbave po e shpon Kokën e Kishës Sime në Rromë, vetëm njëra-gjysëm do të dëshmoj të Vërtetën e profecive të treguara. Gjysma tjetër do të jetë e verbuar dhe nuk do të arrijnë të shikojnë dëmin, që po kryhet mbi çdo pjesë të Trupit Tim – Kishës Sime – në çdo vënd në botë.

Ashtu si të verbërit nuk mund të shikojnë, do të ketë nga ata në mes Kishës në Rromë që mund të shikojnë, por që do të refuzojnë të pranojnë të Vërtetën. Kaq e dhimbshme do të jetë e Vërteta, sa do të jetë më e lehtë për ata shërbëtorët e Mi të shenjtë të ndjekin udhën e lehtë. Frikacakë, ata do të zgjedhin udhën e shkatërrimit sesa të marrin kryqin e tyre për Mua.

Pastaj do të jenë ata që më duan Mua dhe kjo përçarje nuk do t'i pengoj ata në planin për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtrat nga vdekja e sigurtë. Këta shpirtra të guximshëm, të mbushur me hirin e Shpirtit të Zjarrit, do të luftojnë për të mbrojtur Sakramentet e Mia Më Të Shenjta. Këta janë klerikët që do të ushqejnë tufën Time gjatë persekutimit. Çdo hir do të dhurohet mbi shpirtra të tillë të pastër dhe ata, si shpërblim, do të udhëheqin ushtrinë Time të mbetur, drejt portave të Qiellit të Ri dhe Tokës së Re.

Kërkohet guxim i madh për të pranuar Fjalën e profetëve të Zotit. Nuk është kurrë e lehtë të dëgjosh Fjalët e profetëve, Fjalët e të cilëve i presin zemrat e njerëzve, si një shpatë me dy presa. Paralajmërimet e tyre janë të dhimbshme për t'u dëgjuar, por të ëmbla për shkak të fryteve që japin, sepse kur Fjala e Zotit jepet si një Dhuratë, ajo ofron shpëtimin. Rrëmbejeni Fjalën Time të Shenjtë, sepse Ajo është jeta juaj. Ju, ndjekësit e Mi të dashur, jeni të mbrojtur nga Vula e Zotit të Gjallë dhe prandaj kurrë nuk duhet të keni frikë.

Armiqtë tuaj do t'ju shajnë, do t'ju fyejnë dhe mund t'ju persekutojnë, por do të jem Unë, Jesu Krishti, Ai që do të eci me ju. Ju, të zgjedhurit e Mi të paktë, që i përgjigjeni Thirrjes Sime, përmes vuajtjes suaj, do të shpengoni shumë nga njerëzimi, në Sytë e Mi.

Unë ju bekoj. Unë ju jap paqe dhe forcë, që të mund të më ndiqni Mua pa frikë në zemrat tuaja.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: