Monday, 11 March 2013

Jesusi: “Lutja mund dhe do ta shpëtoj njerëzimin”


E Enjte, 7 Mars 2013, ora 11:05

Bija Ime e dashur, është e rëndësishme që dishepujt e Mi në tokë ta kuptojnë se si lutja mund dhe do ta shpëtoj njerëzimin. Fuqia e lutjes dhe, sidomos e recitimit të Rozares së Shenjtë, e cila e bën bishën të pafuqishme, nuk mund të nënvlerësohet. Për të shpëtuar sa më shumë shpirtra ju duhet të thoni gjithashtu edhe Lutjen e Mëshirës Hyjnore.

Zgjidhni Fushatën e Lutjes që Unë ju jap dhe i thoni ato, me qëllim që të mund të fokusoheni në kërkesa të ndryshme gjatë çdo grupi lutjesh. Nëse, për shëmbull, po e thoni Fushatën e Lutjes për Hirin e Imunitetit bëheni në një mënyrë të tillë që grupi i lutjes atë ditë të përqëndrohet në një përzgjedhje të Fushatës së Lutjes që bëjnë thirrje për mbrojtjen e Zotit për shpirtrat. Pastaj në një ditë tjetër, përqëndrohuni në një përzgjedhje të lutjeve që ju jepen për mbrojtjen e priftërinjve dhe klerikëve.

Këto grupe të Fushatës së Lutjes, kur të formohen në mbarë botën, do të bëhen mburoja e nevojshme për të mposhtur armikun në më shumë mënyra sa besohet se është e mundur.

Unë do të vazhdoj t'ju jap Dhuratat e lutjeve të reja, të cilat sjellin me vete mbrekulli të veçanta. Pa ndërhyrje të tilla unë nuk mund të shpëtoj shpirtrat që kaq shumë i dëshiroj.

Shkoni dhe planifikoni mbledhjet tuaja të Fushatës së Lutjes duke u bazuar në formatin që ju është dhënë, por bëheni atë në pjesë, me qëllim që të mund të përqëndroheni në qëllime të veçanta. Nuk është nevoja t'i thoni të gjitha lutjet së bashku, edhe pse Unë kërkoj që ju të thoni sa më shumë të jetë e mundur gjatë një jave.

Ju më sillni Mua kaq gëzim dhe ngushëllim, ndjekësit e Mi të shtrenjtë. Unë ju dhuroj bekimet e Mia për forcë dhe kurajo ndërsa vazhdoni përpjekjet tuaja për të shpëtuar shpirtrat. Unë ju dua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: