Saturday, 9 March 2013

Jesusi: “Shenjat do t’ju tregohen të gjithëve ju dhe mbrekulli do të ndodhin”


E Martë, 5 Mars 2013, ora 15:30

Bija Ime e dashur, asnjë njeri të mos shpëtoj pa i njohur ndryshimet, të cilat do të shpërthejnë në mbarë botën, sepse çdo gjë e treguar në Librin e Zbulesës do të ndodhi. Shumë nga këto ngjarje do të ndryshojnë nga interpretimi i zakonshëm njerëzor i sekreteve që ju zbuluan Gjon Evangjelistit. Prapë ato do të kuptohen kur ju t'i shikoni për çfarë janë.

Plani i hollësishëm, por i sofistikuar me kujdes nga antikrishti është përkrahur nga shumë njerëz, përfshi politikanët e rinj të botës, që nuk arrijnë të dallojnë këtë plan të lig deri tani.

Shumë qëndra janë ngritur në vënde të ndryshme ku ata kanë si plan t'i marrin nën kontroll shumë vënde. Megjithatë, aktivitetet e tyre janë shkurtuar për arsye të lutjeve të shpirtrave të zgjedhur dhe juve që thoni Fushatën e Lutjeve të Mia.

Lutjet tuaja gjithmonë dëgjohen në Qiell, prandaj dhe ju duhet të vazhdoni të luteni me zjarr për të zbutur veprat e liga të bishës e cila kurrë nuk do ta fitoj këtë betejë për shpirtrat pasi ditët e tij janë të shkurtra.

Dëshira Ime nuk është që t'ju trëmb por t'ju pregatis. Unë tani hedh fuqi dhe hire të veçanta mbi të gjithë ju që i përmbaheni dëshirave të Mia për të thënë Fushatën e Lutjeve. Shenjat do t'ju tregohen të gjithëve ju dhe mbrekulli do të ndodhin.

Fuqia Ime do të përshkoj nëpër venat tuaj kur t'ju çoj në Udhën Time për të shpëtuar njerëzimin.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: