Friday, 29 March 2013

Rreziku ndaj Egzistencës së Eukaristisë së Shenjtë do t’ju tregohet


E Enjte, 28 Mars 2013, ora 21:30

Bija Ime e dashur, ti tani e kupton se sa shumë ky Mision urrehet nga i ligu. Ju, megjithatë duhet të ngriheni mbi pengesat mizore të vendosura para jush për të ngadalësuar Punën Time.

Rreziku ndaj Egzistencës së Eukaristisë së Shenjtë do ju tregohet përmes arrogancës së atyre brënda Kishës Sime, plani i të cilëve për të ndryshuar të Vërtetën ka filluar seriozisht.

Nuk ka rëndësi se sa shumë mes jush tallen me Misionin Tim për të pregatitur shpirtrat tuaj për Ditën e Madhe. Me kalimin e kohës ju do ta dini se me të vërtetë jam Unë, Jesu Krishti, Që vjen tek ju për t'ju shërbyer.

Unë Jam Zotëria juaj dhe Shërbyesi juaj. Ju, shërbëtorët e Mi të shenjtë, duhet të kujtoni rolin tuaj dhe kurrë mos e harroni atë. Si shërbëtorë, ju nuk mund të jeni edhe zotërinj . Sepse nëse ju jeni një zotëri, ju nuk mund të më shërbeni Mua. Shumë nga ju brënda Kishës Sime kanë harruar se çfarë ju është mësuar. Ju keni harruar Fjalën e Zotit.

Premtimi Im është për t'ju dhënë Ushqimin e Jetës – Trupi dhe Gjaku Im – dhe prapë, ju do të më mohoni Mua përsëri. Ju do ta bëni këtë duke hequr Eukaristinë e Shenjtë nga Tempulli I Zotit dhe ju do ta zëvendësoni atë me një kufomë. Zëvendësimi do të jetë gradual dhe do të marri pak kohë para se ju të kuptoni veprën e ligë, e cila do të imponohet mbi ju.

Kur Trupi Im, përmes Eukaristisë së Shenjtë, ju mban gjallë, vdekja e Trupit Tim, Kishës Sime, do të sjelli vdekjen e shpirtrave të atyre që më braktisin Mua.

Koha për ligësinë është shumë afër. Koha për të zgjedhur midis Udhës Sime, apo atë të profetit të rremë, është pothuajse gati. Shikoni tani kur e Vërteta të shtrëmbërohet nga mashtruesi. Shikoni se si ai do ta lartësoj veten e tij në Vëndin Tim, por do të refuzoj të eci në udhën e të Vërtetës si një shërbëtor i Zotit.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: