Wednesday, 20 March 2013

Jesusi: “ Një mesazh për priftërinjtë dhe të gjithë ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që kanë dedikuar jetën e tyre ndaj Shërbimit Tim të Shenjtë”


E Dielë, 17 Mars 2013, ora 18:50

Bija Ime e dashur, ky është një Mesazh për priftërintë dhe të gjithë ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që kanë dedikuar jetën e tyre ndaj Shërbimit Tim të Shenjtë.

Shërbëtorët e Mi të dashur, Unë dëshiroj që ju t'i bindeni Ligjeve të Kishës dhe atyre ndaj të cilëve ju duhet të tregoni bindje në Emrin Tim të Shenjtë.
Ju kurrë nuk duhet të braktisni detyrat tuaja ndaj Kishës dhe ju duhet të vazhdoni të më shërbeni Mua si gjithmonë. Ju lutem t'i administroni të gjitha Sakramentet si më parë, por madje me më shumë kujdes. Kryeni si gjithmonë detyrat tuaja të shenjta. Detyra juaj është ndaj fëmijve të Zotit dhe ju duhet të udhëhiqni tufën tuaj. Qëndroni besnik ndaj Mësimeve të Mia gjatë gjithë kohës.

Nuk do të jeni ju, shërbëtorët e Mi të shtrenjtë, ata që do ta braktisin Kishën Time në tokë. Nuk do të jetë përmes veprave tuaja që Ligjet brënda Kishës Sime do të ndryshojnë për të mbështetur doktrinat e reja.

Ju do të qëndroni besnik ndaj shërbimeve të Kishës Sime dhe do të kryeni detyrat tuaja deri në ditën e tmerrshme. Kjo do të jetë dita kur Mesha Ime e Shenjtë do të ndryshoj përtej njohjes. Do të jenë armiqtë e Zotit, që e kanë infiltruar Kishën Time në tokë, ata që do të më shtyjnë Mua tutje.

Kur ata të prezantojnë Meshën e re, atëherë ju nuk do të keni asnjë zgjidhje, sepse do ta dini se ajo nuk ofron më Eukaristinë Më Të Shenjtë. Do të jetë atëherë kur e Vërteta do t'ju zbulohet më në fund, edhe pse ju do të jeni të vetëdijshëm për shenjat para kësaj.

Shenjat do të përfshijnë metoda të reja të çuditshme të lutjeve të përshtatura; Satani nuk do të mohohet më dhe Sakramentet do të manipulohen për të përfshirë fe të tjera. Ju do të ndjeheni të shqetësuar, por prapë ju do të ndjeni një detyrim për të qëndruar besnik ndaj Kishës Sime.

Do të jetë atëherë kur Egzistenca e Kishës Sime në tokë do të jetë mjeti juaj i vetëm i mbijetesës nëse doni të mbeteni besnik ndaj Mësimeve të Mia. Kur Mësimet e Mia, Sakramentet e Mia dhe Mesha Ime e Shenjtë të ndryshojnë, ju nuk duhet të mashtroheni. Nëse nuk i përmbaheni Ligjeve të Mia, ju do të më tradhëtoni Mua.

Për kishat e tjera Kristjane, Unë ju paralajmëroj se ky infektim do të përhapet gjithashtu edhe në kishat tuaja. Me kalimin e kohës, do të bëhet e vështirë për ju të nderoni Mësimet e Mia ashtu si i janë dhënë botës. Të gjithë Kristjanët do të vuajnë nën sundimin e profetit të rremë dhe bashkpuntorit të tij, antikrishti, fytyra e të cilit do të rrezatoj në mbarë botën së shpejti, si lideri më me influencë i të gjitha kohëve.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: