Friday, 29 March 2013

Sot Kisha Ime në tokë do të Kryqëzohet. E sotmja shënon fillimin e ndryshimeve


E Premte, 29 Mars 2013, ora 12:15

E Premtja e Zezë

Bija Ime e dashur, sot Kisha Ime në tokë do të Kryqëzohet.

E sotmja shënon fillimin e ndryshimeve, të cilat do të jenë të shpejta dhe që do të shkaktojnë ndryshimin e pamjes së Kishës Katolike në botë.

Në fillimet e saj do të vijnë shfaqjet e të gjitha doktrinave, të cilat do të shihen në çdo vënd publik dhe do të demonstrohen qëllimisht për t'u dëshmuar nga publiku.

Shikoni tani, kur gjithçka që Unë ju kam treguar do të dali në dritë.  Unë ju bëj thirrje, atyre mes jush, ta mohojnë të vërtetën e tmerrshme kur të detyrohen të kapërcejnë një gënjeshtër.

Ju, ndjekësit e Mi, duhet të mbroni Sakramentet e Mia dhe të jeni vigjëlentë. Ju, shërbëtorët e Mi të shenjtë, së shpejti do të viheni në test, kur Hyjnia Ime do të sfidohet. Ligjet e Zotit do të modifikohen, dhe menjëherë sa Sakramenti Im I Shenjtë të manipulohet, Dora e Zotit do të bier me një forcë të tillë që ju do ta kuptoni, menjëherë, se këto Mesazhe vijnë nga Qielli.

Trishtimi Im do të bëhet trishtimi juaj. Hidhërimi juaj, për shkak të dijeve tuaja mbi të Vërtetën, do ta bëj të pamundur për ju të pranoni blasfemitë, të cilat do të udhëzoheni t'i mbështesni.

Madje edhe atëherë, nëse ju nuk e pranoni profeten Time dhe Fjalët që Unë i jap asaj, Unë prapë do t'ju jap kohë. Sepse shumë shpejt do t'ju kërkohet të rinovoni betimin tuaj nga ata liderat mes jush. Do t'ju kërkohet të premtoni jetën tuaj përmes dëshmisë së betuar ndaj ligjeve të paganizmit. Nëse ju e bëni këtë, ju do të jeni në influencën e të ligut dhe ju do të luftoni me Zotin.

Ju duhet të këmbëngulni dhe të qëndroni besnik ndaj Meje dhe ju duhet të më lypni Mua për drejtim në një kohë kur njeriu që ulet në Fronin e Piterit, që refuzon të ndjeki gjurmët e tij apo të bëj të njëjtën gjë, do ta shkatërroj besnikërinë tuaj ndaj Zotit.

Ndërsa ju tani dëshmoni Kryqëzimin e Kishës Sime në tokë, Unë ju bëj thirrje të shpallni të Vërtetën e Zotit. Unë do të vazhdoj t'ju bëj thirrje me qëllim që t'ju mbroj. Unë do të siguroj që Kisha Ime, ata që qëndrojnë sipas Mësimeve të Mia, Sakramenteve të Mia dhe Fjalës së Zotit, të jetoj përmes atyre të mbeturve që kurrë nuk do të më braktisin Mua.

Do të jenë ata mes jush që do të më tradhëtojnë Mua sot. Të tjerët mes jush do të mohojnë së shpejti Sakramentet e Mia, pasi ju do të jeni tepër të dobët për të mbrojtur Fjalën e Zotit. Ata mes jush që tashmë e dyshojnë të vërtetën dhe që përpiqen të përhapin Fjalën Time do të vuajnë sepse ju nuk do të keni guximin të ngriheni për të Vërtetën. Prapë, ju do të mbeteni akoma besnik ndaj Meje, pasi e dini se ju nuk mund të jetoni pa Dashurinë Time.

Dëgjojeni Zërin Tim. Vendoseni kokën tuaj të shqetësuar mbi Supet e Mia dhe më lejoni Mua të mbështjell Krahët e Mia rreth jush në këtë kohë. Unë gjithmonë do t'ju mbroj.

Jesusi juaj

Mesazhi ne anglisht: